Middelen

Voor de Rotterdamse aanpak Loopbaanleren zijn verschillende materialen en hulpmiddelen beschikbaar.
Zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.