Netwerk

Rotterdam heeft een netwerk waar onderwijsprofessionals die zich bezighouden met loopbaanleren, zich bij kunnen aansluiten.

Expertgroep

In Rotterdam kan iedere decaan van een school op Noord  die zich bezighoudt met loopbaanleren, meedoen in de Expertgroep. De Expertgroep is bedoeld om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en loopbaanleren verder te brengen in Rotterdam. Omdat de scholen op Zuid elkaar ontmoeten binnen het NPRZ is de expertgroep bedoeld voor scholen op Noord. Zowel scholen voor voortgezet onderwijs als mbo’s maken deel uit van de expertgroep.
De expertgroep komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Vaak wordt na de bijeenkomsten een workshop gegeven.
Interesse: Meld je aan via loopbaanleren010@gmail.com.

Workshops

Voor iedereen die zich bezighoudt met loopbaanleren in Rotterdam, worden workshops georganiseerd waar een lob-deskundige ingaat op een aspect van lob. Zo vertelde Marianne Koot over het gebruik van een portfolio in het vmbo voor lob en Els van Osch en Ana de Rijk over het opstellen van een visie op lob. Klik hier voor de presentatie.

In januari vertelt Annette Diender over ouderbetrokkenheid. Iedere Rotterdamse onderwijsprofessional is van harte welkom.

Conferenties

De expergroep organiseert conferenties.