Ouderbetrokkenheid

Elke leerling in het voortgezet onderwijs maakt keuzes die belangrijk zijn voor zijn of haar verdere loopbaan. Ouders blijken daarbij de belangrijkste beïnvloeders én gesprekspartners van het kind. Het is dus van groot belang ouders bij loopbaanactiviteiten te betrekken.

Gereedschapskist

De Hogeschool Rotterdam heeft De Gereedschapskist ontwikkeld met instrumenten voor scholen om beter samen te werken met ouders. 

Meer informatie hierover vind je op website van de Hogelschool Rotterdam.