Waarom LOB?

Waarom is LOB belangrijk? De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Leerlingen van nu groeien op in een hele andere wereld dan hun ouders. De huidige technologie gaat snel en heeft invloed op de maatschappelijke veranderingen. Er verdwijnen beroepen en er komen nieuwe beroepen bij. Voor jouw leerlingen in de klas betekent dit dat ze later misschien wel een beroep gaan kiezen, wat nu nog helemaal niet bestaat!


De leerling van nu zal zich bewuster moeten zijn van zijn talenten: waar ben ik goed in? Wat zijn mijn interesses? Wat kan ik? Wat drijft me? Het leren kennen van de eigen competenties en vaardigheden is de basis. Daarbij is het van belang te weten, waar je het voor doet: wat wil je later worden?

 

Beroepen zijn veranderd, ze zijn bovendien minder zichtbaar in de huidige maatschappij. Wat een bakker doet, is duidelijk. Maar wat doet een technicus in een havenbedrijf? Leerlingen leren zien wat de mogelijkheden zijn, start in het basisonderwijs. LOB helpt leerlingen en hun ouders bij het maken van de juiste keuzes.