Maakplaats, conferentie maakonderwijs Rotterdam

Datum

28 maart 2018

Aanvang

12.30 uur

Eind

16.30 uur

Locatie

Wordt nog bekend gemaakt

MAAKplaats is een conferentie die professionals in het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven hands-on tools geeft om samen de volgende stappen te zetten in het ontwikkelen, samenwerken en implementeren van Maakonderwijs. Deze middag worden in lezingen en ronde tafelsessies concrete voorbeelden voor samenwerking uitgewerkt met de 4 O’s: Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Onderzoek. Het doel van de conferentie is het lokale netwerk te versterken en nieuwe samenwerkingen te kick-starten.

Maakonderwijs
Maakonderwijs is een methode om bij leerlingen basis- en voortgezet onderwijs de 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen: kortweg ‘leren door te doen’. Maar hoe implementeer je als school nu op een effectieve en passende manier je maakonderwijs? Dat het bedrijfsleven een belangrijke rol te spelen heeft is duidelijk, maar waar te beginnen? En hoe worden de werknemers van de toekomst gemotiveerd om voor een technische carrière te kiezen? Welk aanbod en netwerken liggen er hiervoor eigenlijk al in de stad? En hoe draagt de overheid bij aan het creëren van de goede infrastructuur?

MAAKplaats is een initiatief van HET LAB Rotterdam en FabCity, in opdracht van Gemeente Rotterdam en het Techniekpact. Deelname is gratis, maar wel op inschrijving.