Maatschappelijke stages

Via een Maatschappelijke Stage (MaS) kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren zij hun directe omgeving op een andere manier kennen en ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Na het afschaffen van de verplichte MaS besloten de Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente om de MaS zelfstandig voort te zetten. 

 
Een MaS bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn een zorginstelling, vrijwilligersorganisatie of een maatschappelijk project bij een organisatie. Per leerling mogen scholen verspreid over verschillende schooljaren maximaal 30 uur stagetijd meetellen als onderwijstijd. De school begeleidt, registreert en is eindverantwoordelijk voor de stages. Er zijn verschillende stages mogelijk. Zo kan gekozen worden voor aaneengesloten stagedagen, een lintstage (verspreid over een langere periode), groepsgewijs of individueel. Ook zijn er scholen die gemeenschappelijk een aftrap organiseren waarna de leerlingen de stage individueel vervolgen. Alle scholen werken met een stagecontract en een vorm van verslaglegging.

Waarom MaS?

Voor leerlingen kan een stage op allerlei manieren bijdragen in hun ontwikkeling. Er wordt tijdens de stages aandacht besteed aan sociale vaardigheden, het zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn en de identiteit van de leerling. Een aantal scholen vertelt enthousiast waarom ze voor Maatschappelijke Stages hebben gekozen. Lees hier de interviews met deze scholen. Hier alvast een aantal enthousiaste quotes:
“Met een MaS laten we als school zien dat we midden in de samenleving staan en daaraan een concrete bijdrage willen leveren.”
“De MaS is voor ons een logisch onderdeel van burgerschapsvorming.”
“Door de MaS maken leerlingen kennis met een deel van de samenleving waarmee ze anders niet in contact komen; zo komen ze buiten hun vertrouwde kringetje.”
“Leerlingen die via een maatschappelijke stage buiten hun comfortzone treden groeien als mens, worden weerbaarder én sociaal vaardiger.”
“De MaS helpt de leerling zich een beeld vormen van zijn eigen talenten en mogelijk toekomstperspectief.”
“Als leerlingen zich inzetten voor instellingen in de buurt, verbetert dat de relatie tussen de school en de directe omgeving.”

Hoe organiseer je een MaS?

Het organiseren van relevante maatschappelijke stages voor een groot aantal leerlingen vraagt wel wat van de school. De volgende tips kunnen helpen bij het organiseren van de stages:
  • Zorg voor een enthousiaste coördinator die voldoende uren heeft voor het regelen van stages.
  • Een goed lokaal netwerk van organisaties en instellingen waar leerlingen stage kunnen lopen is onmisbaar.
  • Voor ondersteuning en advies kun je terecht bij van de gemeente.
  • Als school kun je het schoolontwikkelingsbudget inzetten voor ondersteuning.
  • Er is veel ontwikkeld door Rotterdamse scholen dat ze beschikbaar stellen voor collega’s, namelijk informatieboekjes, filmpjes en model stage-overeenkomsten
  • Op de site www.maatschappelijkestages.nl zijn informatie en praktische tools te vinden, zoals een stappenplan voor het opzetten van maatschappelijke stage.

Hulp bij het organiseren van een MaS?

Deze partners kunnen helpen: