Maatschappelijke stages

Met de Maatschappelijke Stage (MaS) kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren zij hun directe omgeving op een andere manier kennen en ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving.
Na het afschaffen van de verplichte MaS (na het schooljaar 2014-2015) besloten de Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente om de MaS zelfstandig voort te zetten. Die afspraak legden ze vast in het programma Leren Loont! Het is niet alleen belangrijk om als school goede onderwijsresultaten te genereren, maar ook om leerlingen vaardigheden bij te brengen in de moderne samenleving.

Wat is MaS?

Een Maatschappelijke Stage (MaS) bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie. Voorbeelden hiervan zijn een zorginstelling, vrijwilligersorganisatie of een maatschappelijk project bij een organisatie. Per leerling mogen scholen verspreid over verschillende schooljaren maximaal 30 uur MaS meetellen als onderwijstijd. De school begeleidt, registreert en is eindverantwoordelijk voor de stages. De inhoud van de stage kan worden bepaald door de stageplaats, school en leerling.

Verschillende vormen van stages

Er zijn verschillende stages mogelijk. Zo kan er gekozen worden voor aaneengesloten stagedagen, een lintstage (verspreid over een langere periode), groepsgewijs of individueel. Ook zijn er scholen die gemeenschappelijk een aftrap organiseren waarna de leerlingen de stage individueel vervolgen. Alle scholen werken met een stagecontract en een vorm van verslaglegging.

Waarom MaS?

Voor leerlingen kan een stage op allerlei manieren bijdragen in hun ontwikkeling. Er wordt tijdens de stages aandacht besteed aan sociale vaardigheden, het zelfbewustzijn, cultureel bewustzijn en de identiteit van de leerling. Uit landelijk onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat tweederde van de middelbare scholen een maatschappelijke stage aanbiedt, meestal in het tweede of derde leerjaar (Inspectie van het Onderwijs, december 2016).

Ervaring scholen

Een aantal scholen vertelt enthousiast waarom ze voor Maatschappelijke Stages hebben gekozen. Ben je benieuwd naar de ervaring van andere scholen met Maatschappelijke Stages? Lees dan de interviews met verschillende scholen. Hieronder kun je verschillende quotes lezen van een aantal scholen.
 • “Met een MaS laten we als school zien dat we midden in de samenleving staan en daaraan een concrete bijdrage willen leveren.”
 • “De MaS is voor ons een logisch onderdeel van burgerschapsvorming.”
 • “De MaS vloeit voort uit de missie en visie van onze school. Het is voor ons een middel en geen doel.”
 • “Door de MaS maken leerlingen kennis met een deel van de samenleving waarmee ze anders niet in contact komen; zo komen ze buiten hun vertrouwde kringetje.”
 • “Het uitvoeren van een MaS draagt eraan bij dat kinderen worden voorbereid op het leven in de volwassen maatschappij.”
 • “Leerlingen die via een maatschappelijke stage buiten hun comfortzone treden groeien als mens, worden weerbaarder én sociaal vaardiger.”
 • “De MaS helpt de leerling zich een beeld vormen van zijn eigen talenten en mogelijk toekomstperspectief.”
 • “Als leerlingen zich inzetten voor instellingen in de buurt, verbetert dat de relatie tussen de school en de directe omgeving.”
 • “Kinderen die goede ervaringen opdoen met de MaS zijn de vrijwilligers van de toekomst!”

Hoe organiseer je Maatschappelijke Stage?

Het organiseren van relevante maatschappelijke stages voor een groot aantal leerlingen vraagt wel wat van de school. Om dit proces te vergemakkelijken worden hier wat handvatten geboden, bijvoorbeeld door partners. Ook in de interviews delen scholen hun tips. De volgende tips kunnen helpen bij het organiseren van de stages:
 • Zorg voor een enthousiaste coördinator die voldoende uren heeft voor het regelen van stages;
 • Een goed lokaal netwerk van organisaties en instellingen waar leerlingen stage kunnen lopen is onmisbaar;
 • Voor ondersteuning en advies kun je terecht bij van de gemeente;
 • Als school kun je het schoolontwikkelingsbudget inzetten voor ondersteuning;
 • Er is veel ontwikkeld door Rotterdamse scholen dat ze beschikbaar stellen voor collega’s, namelijk informatieboekjes, filmpjes en model stage-overeenkomsten.
 • Op de site www.maatschappelijkestages.nl zijn informatie en praktische tools te vinden, zoals een stappenplan voor het opzetten van maatschappelijke stages.
 • De biedt een handvat voor de financiële en organisatorische inbedding van de maatschappelijke stage in het leerprogramma. Ook is er een overzicht te vinden van allerlei varianten van MaS die hun nut hebben bewezen.