Een trimester in de Master Jonge Kind: de ervaringen van Jolanda en Leonie

In gesprek met Jolanda en Leonie, twee professionals die een mooie stap hebben gezet in hun carrière door te starten met de Masteropleiding Jonge Kind (MJK) aan de Hogeschool Rotterdam. Jolanda is pedagogisch coach bij een kinderopvangorganisatie. Leonie was voorheen teamleider jonge kind bij een kindcentrum en is nu bovenschoolsopleider bij een organisatie met meerdere kindcentra.

Leren en groeien

Voor Jolanda en Leonie was het eerste trimester een periode vol leerzame en nieuwe ervaringen. Ze hebben hun visie op jonge kinderen en hun ontwikkeling verbreed en verdiept. Wanneer we terugblikken op het eerste trimester, dan kunnen we wel stellen dat er veel vensters zijn opengezet; we hebben op zoveel verschillende vlakken informatie gekregen over hoe je naar jonge kinderen en hun ontwikkeling kunt kijken.

Leonie en Jolanda:

“We werden zo geprikkeld om door meerdere brillen te kijken en na te denken over onze eigen kijk op het jonge kind, wat we een rijke leeromgeving vinden en welke doorgaande lijnen er te leggen zijn,”

Kennisuitwisseling en perspectief

Door het werken in leerteams neem je een kijkje over de grenzen van je eigen werkplek, je deelt hoe je je eigen visie ontwikkeld hebt en vanuit welke waarden en normen je werkt met elkaar.

“We zijn ons hierdoor gaan afvragen waar onze eigen bril vandaan komt. De werkvormen waren erg divers, zoals het bekijken van een film, het werken met een logboek, uitwisseling van ervaringen, praktijkonderzoek doen, presentaties, het spelen van een spel en het lezen van theorie.”

Inzichten uit de praktijk

In de praktijk zien de leidinggevenden al wat de opleiding in gang kan zetten.

Kristel Akerboom, Directeur van Kinderopvangorganisatie De Kinderhaven in Leiden en Alphen aan den Rijn, Leidinggevende van Jolanda:

“Het is bijzonder waardevol dat Jolanda de opleiding MJK is gaan volgen aan de Hogeschool Rotterdam. In de praktijk was dit vanaf de start merkbaar. Los van het inzicht in de meest recente theoretische ontwikkelingen, zijn de onderzoeken en opdrachten gericht op de praktijk. Dit vergroot het bewustzijn van handelen, zowel bij het management als in de kinderopvanggroepen. Het kritisch kijken naar de praktijk verhoogt de kwaliteit van de kinderopvang en dat verrijkt de ontwikkeling van onze jonge kinderen.”

Martijn Beekhof, Directeur 0-7 jaar bij PIT kinderopvang en onderwijs (regio Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Heerjansdam, Ridderkerk), Leidinggevende van Leonie:

“De begeleiding van een kleuterteam bij een visietraject heeft diepgang én is tegelijkertijd praktisch van aard. Ik zie dat mijn collega ervaring en nieuwe wetenschappelijke inzichten verbindt en samen met het team onderzoek doet naar wat de jonge kinderen op deze specifieke locatie nodig hebben om te kunnen groeien in hun ontwikkeling. Mijns inziens is dit een mooie kwaliteitsslag, ingegeven door de nieuwe inzichten en vaardigheden die mijn collega heeft doorontwikkeld tijdens de master jonge kind. En dit is nog maar het eerste half jaar…”

Vooruitkijken naar wat komt

Jolanda en Leonie kijken uit naar het tweede trimester en hopen na het afstuderen een fundamentele bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteitsverbetering van opvang en onderwijs voor het jonge kind.

Mogelijkheden bij Hogeschool Rotterdam

Ben jij een professional in de kinderopvang of het basisonderwijs en wil je je verder ontwikkelen? De Master Jonge Kind biedt je deze kans. Het is een unieke mogelijkheid om je kennis te vergroten en positief bij te dragen aan een stevig fundament voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Naast de Master Jonge Kind biedt de Hogeschool Rotterdam ook programma’s in Taalbewust Leren en Leren & Innoveren. Deze masters zijn ontworpen om onderwijsprofessionals verder te helpen in hun carrière.

Klaar om een verschil te maken in het onderwijs?

Voeg je bij de volgende groep. Kijk hier voor meer informatie over de Masteropleiding Jonge Kind (MJK) : Deeltijd master opleiding Jonge Kind

Bekijk informatie per thema

Gemeentelijke inzet op het Jonge Kind in Rotterdam

Het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) benadrukt het belang van de eerste levensjaren voor de ontwikkeling van kinderen. Door samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en gemeente, streeft het beleid ernaar vroege achterstanden te voorkomen en gelijke startposities in het onderwijs te garanderen. Lees hier meer over het jonge Kind in het NROB.

Gerelateerde artikelen