Masterplan Onderwijs; hoe en waarom?

Goed onderwijs stelt mensen in staat hun talenten te ontdekken en te benutten, een plaats te vinden in de samenleving, werk te vinden dat bij hen past en zich verder te ontwikkelen. Rotterdam heeft de ambitie om onderwijsstad te blijven en ook na 2016-2017 dé stad te zijn waar je onderwijs wilt krijgen én geven. Daarvoor is het nodig vooruit te kijken. Dat doen we door middel van het Masterplan Onderwijs.

Doel van het Masterplan

Het doel van het Masterplan is niet om ‘het juiste’ antwoord voor de toekomst te vinden door eenmalig een rapport te schrijven. We gaan komend maanden intensief samenwerken om te komen tot noodzakelijke structurele vernieuwing. Daarom benutten we onderweg naar het Masterplan de inzet, energie, ervaring en netwerken van jouw als partner. We zoeken experimenten, organiseren bijeenkomsten met lokale, nationale en internationale experts, zetten onderzoek uit en maken gebruik van praktijkervaringen uit Rotterdam en daarbuiten. Als ‘living lab’ voor het onderwijs; een magneet voor experts, vernieuwers, (internationale) koplopers; voor leraren en andere onderwijsprofessionals met passie en ambitie; voor jongeren met talenten en voor werkgevers die willen investeren. Aan het eind van het schooljaar (juni 2017) voegen we de opbrengsten samen tot het uiteindelijke Masterplan Onderwijs.

Startdocument: een beginpunt

Als beginpunt van het traject richting Masterplan, hebben we op maandag 3 oktober een Startdocument gepresenteerd. Met het Startdocument willen we iedereen die hart heeft voor de stad – onderwijsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke instellingen, private opleidingen, kennisinstellingen, sport, cultuur, overheid en wetenschap— uitnodigen een bijdrage te leveren aan het uiteindelijke Masterplan. Daarom nodigen we ook jou uit tot innovatie en actie.