Ik heb een mbo 1,2 of 3 diploma. Ik wil werken in het mbo. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Goed dat je er bent! Werken in het Rotterdamse onderwijs betekent veel afwisseling. Je hebt contact met een diverse groep leerlingen voor wie je als leraar echt een verschil kunt maken. Mooi dus dat jij voor de klas wilt staan in het mbo. Je hebt natuurlijk wel een bevoegdheid nodig. Daarvoor volg je een hbo-lerarenopleiding. 

Je kan ook denken aan het beroep van leraarondersteuner beroepsonderwijs (associate degree), onderwijsassistent (mbo-niveau 4) of instructeur mbo (mbo-niveau 4)

Opleidingseisen:
Om een hbo-lerarenopleiding te volgen heb je een mbo-niveau 4, Havo of vwo diploma nodig. Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot een hbo-opleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je ook een zogenaamde 21+ toelatingstoets doen.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep?

  • Voltijd leraar voortgezet onderwijs + mbo – 2e graads (4 jaar)
  • Deeltijdopleiding leraar voortgezet onderwijs + mbo – 2e graads (2-4 jaar)
  • Lerarenopleiding
  • Pedagogisch Educatief Professional – leraarondersteuner (associate degree)

Je volgt een opleiding aan de Hogeschool Rotterdam.
In een van de volgende vakken: aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, beeldende kunst en vormgeving, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, Natuurkunde, Nederlands, Technisch beroepsonderwijs of wiskunde.

Andere mogelijkheden:

  • Hbo master leraar voortgezet onderwijs 1e graads (voltijd 1,5 jaar/deeltijd 2-3 jaar)
  • Educatieve minor bij EUR (geen master in Rotterdam)
  • Opleidingsschool Rotterdam in samenwerking met Universiteit Leiden en Delft

Er bestaan een aantal infographics waarin de verschillende routes om leerkracht te worden overzichtelijk in beeld worden gebracht:

Tweedegraads bevoegheid

Na het behalen van je 21+ toets volg je een hbo-lerarenopleiding in een vakgebied van je keuze. Kies voor een voltijd- of deeltijdvariant en sluit je studie af met een tweedegraads bevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van de havo en het vwo.

Een voltijd-opleiding duurt vier jaar. Als je in deeltijd wilt studeren hangt de studieduur een beetje van je eigen keuzes af: doe je een flexibel programma, of misschien een versnelde variant? Voor je aan je studie begint doe je daarom altijd eerst een intake. Daarin kijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien en hoe snel je er doorheen gaat. Dit hangt bijvoorbeeld af van je eerder gevolgde opleidingen en werkervaring. De meeste mensen doen tussen de twee en vier jaar over hun deeltijd-opleiding.

Een alternatief is om een beperkte tweedegraads bevoegdheid te halen. Bijvoorbeeld door eerst een hbo-propedeuse te doen en vervolgens een wo bachelor te halen. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor. Hiermee kan je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo.

Toelating
Bij sommige hbo-lerarenopleidingen heb je naast de 21+ toelatingstoets ook aanvullende toelatingseisen. Welke dat zijn hangt van het vakgebied af en/of je diploma (profiel/ eindexamenvakken). Op de websites van de hogescholen kan je per opleiding kijken welke eventueel aanvullende eisen er zijn.

Geen nood als je nog niet aan alle eisen voldoet. Dan kan je altijd meedoen aan een zogenaamde deficiëntietoets (of -cursus) voor het desbetreffende vak. Daarmee spijker je jouw kennis bij en haal je alsnog het ontbrekende vak zodat je aan je lerarenopleiding kunt beginnen.

Hoe ga ik te werk?

Verdergaande informatie

Financiële ondersteuning
Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden om de opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Zie hiervoor de tool ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Meer informatie:

Opleiding Educatief Professional Beroepsonderwijs

Met deze opleiding word je opgeleid tot begeleider en lerarenondersteuner. Dit is een associate degree opleiding (2 jaar).

Opleidingseisen
Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding pabo en ben je 21 jaar of ouder? Dan kan je een 21+toets maken op één van de hogescholen. Rond je deze toets positief af dan ben je in principe toelaatbaar tot de opleiding.

Verdergaande informatie

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.