Ik heb een mbo 1, 2 of 3 diploma, ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Wil je gaan werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs? Dat is mooi! Want er is genoeg werk in het Rotterdamse onderwijs. Het is een afwisselende baan. Je werkt met een diverse groep kinderen. En je betekent écht iets voor je leerlingen. Om les te mogen geven in het (voortgezet) speciaal onderwijs, heb je een pabo-diploma nodig. Jij hebt een mbo 1, 2 of 3 diploma en wilt vanuit een ander beroep naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. Wat moet je doen?

Speciaal onderwijs, voor verschillende groepen
Je wilt werken in het speciaal onderwijs. Weet je ook al met welke groep je wilt werken? Er zijn verschillende soorten speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

Cluster 1
Dit is het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 2
Dit zijn de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 3
Dit is het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 4
Cluster 4 scholen verzorgen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. Klik hier voor meer informatie.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep?

  • Ben je 21 jaar of ouder? Doe dan de 21+ toets bij de pabo. Heb je de toets gehaald? Dan kun je een deeltijd/ flexibel duaal pabo-opleidingstraject gaan doen.
  • Geen pabo, maar wel werken in het onderwijs als leraarondersteuner? Doe dan de opleiding Pedagogisch Educatief Professional (Associate Degree). Deze opleiding duurt twee jaar.

Deeltijdopleiding – flexibel duaal

Wil je vanuit je huidige beroep de overstap maken naar het (voortgezet) speciaal onderwijs? Je kunt je bevoegdheid halen met een deeltijdopleiding aan één van de drie Pabo’s in Rotterdam.

Zie hier voor de routekaart naar een baan in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Verdergaande informatie

Financiële ondersteuning
Er zijn verschillende mogelijkheden om je opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Je leest er meer over op ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP)

Met deze 2-jarige hbo-opleiding word je bijvoorbeeld leraarondersteuner, VVE begeleider, pedagogisch coach of VVE coach. Dit is een associate degree opleiding (2 jaar).

Verdergaande informatie

1e of 2e graads docentenopleiding

In het voortgezet speciaal onderwijs worden ook docenten gevraagd met een 1e (maar meestal) en 2e graads bevoegdheid. Het verschil is dat je na het halen van je tweedegraads bevoegdheid mag lesgeven aan het niveau vmbo en de onderbouw van de havo en vwo. Met een eerstegraads bevoegdheid kan je ook lesgeven aan de klassen 4,5 en 6 van de havo en het vwo.

Klik voor meer informatie over het behalen van je 1e of 2e graads bevoegdheid hieronder op ‘ik wil werken in voortgezet onderwijs’.

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.