Ik heb een mbo 1, 2 of 3 diploma. Ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik ben net afgestudeerd.

Je wilt werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs? Wat een goed idee! Een baan in het speciaal onderwijs is afwisselend. Je werkt met een diverse groep leerlingen voor wie je echt het verschil kunt maken. Je hebt wel een bevoegdheid nodig. Die bevoegdheid haal je op de pabo. Je kunt ook kiezen voor een baan als leraarondersteuner.

Speciaal onderwijs voor verschillende groepen
Je wilt werken in het speciaal onderwijs. Weet je ook al met welke groep je wilt werken? Er zijn verschillende groepen. En verschillende soorten speciaal onderwijs, verdeeld over 4 clusters.

Cluster 1
Dit is het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 2
Dit zijn de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 3
Dit is het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 4
Cluster 4 scholen verzorgen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. Klik hier voor meer informatie.

Hier vind je een Overzicht van alle Rotterdamse schoolbesturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Routes

Met je mbo niveau 1,2 of 3 diploma stroom je door naar mbo 4. Want voor de pabo heb je een mbo 4 diploma nodig. Met dat diploma kun je je aanmelden bij de pabo.

De pabo kan je in Rotterdam volgen bij drie hogescholen:

Mbo-niveau 4
Op mbo-niveau 4 kun je verschillende opleidingen doen. Met deze diploma’s kun je straks ook samen met de leerkracht voor de klas staan als onderwijsassistent.

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.