Ik heb een mbo niveau 4 diploma. Ik wil werken in het voortgezet onderwijs. Ik wil instromen vanuit een ander beroep.

Je denkt erover om vanuit je huidige baan over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Of je hebt nu geen werk en wilt in de toekomst graag voor de klas staan? Dat kan! Het Rotterdamse onderwijs heeft allerlei mogelijkheden voor je. Jouw kennis en ervaring kunnen waardevol zijn. Om les te geven in het voortgezet onderwijs heb je een lesbevoegdheid nodig. Daarvoor ga je naar de lerarenopleiding.

Eerstegraads of tweedegraads?
Er zijn twee soorten lesbevoegdheid. Eerstegraads en tweedegraads. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je lesgeven op alle middelbare scholen tot en met de bovenbouw. Met een tweedegraads bevoegdheid word je leraar op het vmbo, en de onderbouw van havo en vwo.

Je tweedegraads bevoegdheid haal je met een diploma van de hbo-lerarenopleiding. Je eerstegraads bevoegdheid haal je daarna via een extra studie aan een hogeschool of universiteit.

Routes

Hoe kom je voor de klas vanuit een ander beroep?

  • Voltijd leraar voortgezet onderwijs + mbo 2e graads (4 jaar)
  • Deeltijdopleiding leraar voortgezet onderwijs + mbo 2e graads (2-4 jaar)

Voor de lerarenopleiding ga je naar de Hogeschool Rotterdam. Je studeert daar voor een tweedegraads bevoegdheid in een van de volgende vakken:
aardrijkskunde, algemene economie, bedrijfseconomie, beeldende kunst en vormgeving, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, technisch beroepsonderwijs of wiskunde.

De andere mogelijkheden zijn:

  • Hbo master leraar voortgezet onderwijs 1e graads (voltijd 1,5 jaar/deeltijd 2-3 jaar)
  • Educatieve minor bij Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) (geen master in Rotterdam)
  • OSR in samenwerking met Universiteit Leiden en Delft.

Of

  • Maatwerktrajecten (Voor mensen met een pabo-diploma, die in de vmbo onderbouw willen lesgeven in Nederlands, rekenen/wiskunde en een ander vak)
  • Eerst een associate degree (AD) en daarna de lerarenopleiding.
  • Het hybride docentschap (deeltijd-aanstelling in het onderwijs en deeltijd-werk in loondienst, als ondernemer of zelfstandige) maatwerktrajecten.

Hieronder staan de verschillende routes naar een baan in het VO overzichtelijk bij elkaar:

Tweedegraads bevoegdheid

Met een mbo-niveau-4 diploma kun je op de lerarenopleiding terecht. Je doet daar de studie in het vakgebied van je keuze. Je kunt kiezen voor een voltijdstudie of een deeltijdstudie. Met het diploma heb je een tweedegraads bevoegdheid. Je kunt lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.

Een voltijd-opleiding duurt 4 jaar. Hoe lang de deeltijd studie duurt hangt af van wat jij wilt. Doe je een flexibel programma? Of misschien een versnelde variant? Om een goede keus te maken doe altijd eerst een intake. Samen met een van de opleiders bekijk je jouw studieprogramma. En hoe snel je er doorheen gaat. Dat heeft ook weer te maken met je eerdere opleidingen en je werkervaring. Meestal duurt de deeltijdopleiding tussen de 2 en 4 jaar.

Je kunt ook kiezen voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid . Bijvoorbeeld door eerst een hbo-propedeuse te doen en vervolgens een wo bachelor te halen. Bij je universitaire bachelor volg je dan een educatieve minor. Hiermee kan je lesgeven aan het vmbo en de onderbouw van de havo en het vwo.

Toelating
Je kunt bij hbo-lerarenopleidingen extra toelatingseisen en -toetsen tegenkomen. Dat is afhankelijk van het vakgebied, je diploma en je eindexamenprofiel. Op de website van de hogescholen kun je bij elke opleiding vinden welke extra eisen er zijn. En welke toetsen je eventueel moet maken.

Heb je nog niet alle kennis in huis voor de extra toelatingseis? Dat is niet erg. Je kunt dan de deficiëntietoets voor dat vak maken. Dan weet je precies welke kennis nog ontbreekt. De hogescholen bieden ook aanvullende cursussen aan om je kennis bij te spijkeren. Daarna kun je dan de toets halen en aan je lerarenopleiding beginnen.

Eerstegraads bevoegdheid

Wil je ook aan de bovenbouw van de havo of het vwo lesgeven? Dan heb je een eerstegraads bevoegdheid nodig. Ook dan zijn er verschillende routes.

Doorstuderen na je tweedegraads bevoegdheid van de lerarenopleiding.

Doe je hbo-master in deeltijd. Zo haal je je eerstegraads bevoegdheid, terwijl je al voor de klas staat. Een master in deeltijd duurt zo’n tweeëneenhalf tot drie jaar.

Een hbo-propedeuse met daarna een wo bachelor op de universiteit.

Bij de wo bachelor volg je een educatieve minor. Of: na de wo-bachelor doe je een wo-master en een didactische post-master van 1 jaar. Na je wo-bachelor kun je ook kiezen voor een tweejarige educatieve master, of een major teaching/beta master.

Verdergaande informatie

Financiële ondersteuning
Er zijn verschillende mogelijkheden om je opleiding voor leraar (deels) te financieren. De overheid ondersteunt of draagt bij. Je leest er meer over op ‘Welke regeling geldt voor mij?’ of kijk op DUO.nl.

Meer informatie:

Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.