Ik heb een mbo niveau 4 diploma. Ik wil werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ik ben net afgestudeerd.

Je wilt werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs? Wat een goed idee! Een baan in het speciaal onderwijs is afwisselend. Je werkt met een diverse groep leerlingen voor wie je echt het verschil kunt maken. Je hebt wel een bevoegdheid nodig. Die bevoegdheid haal je op de pabo. Je kunt ook kiezen voor een baan als leraarondersteuner.

Speciaal onderwijs voor verschillende groepen
Je wilt werken in het speciaal onderwijs. Weet je ook al met welke groep je wilt werken? Er zijn verschillende groepen. En verschillende soorten speciaal onderwijs, verdeeld over 4 clusters.

Cluster 1
Dit is het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 2
Dit zijn de scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 3
Dit is het speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. Klik hier voor meer informatie.

Cluster 4
Cluster 4 scholen verzorgen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. Klik hier voor meer informatie.

Hier vind je een Overzicht van alle Rotterdamse schoolbesturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Routes

Met je mbo niveau 4 diploma stroom je door naar de pabo (hbo bachelor) of naar de Pedagogisch Educatief Professional (AD PEP).

Pabo

Met je mbo niveau 4 diploma kun je studeren aan de pabo. Deze hbo-studie kun je in Rotterdam voltijd of deeltijd doen op een van deze drie hogescholen:

Verdergaande informatie

Pedagogisch Educatief Professional

Je kan als leraarondersteuner werken als je een associate degree hebt. Deze 2-jarige hbo-studie kun je in Rotterdam voltijd of deeltijd doen op een van de drie hogescholen:

Met een afgeronde opleiding Pedagogisch Educatief Professional kan je als leraarondersteuner aan de slag in het basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Je kunt met een associate degree ook doorstromen naar een hbo-lerarenopleiding om je onderwijsbevoegdheid te behalen.

Verdergaande informatie


Toch liever iets anders?

* = verplicht veld

Kies eerst je opleiding.

Kies eerst je type onderwijs.

Kies eerst je uitgangssituatie.