Terug naar overzicht
Jozefschool

Meer ruimte en prachtig uiterlijk na renovatie
Opgeleverd project

Directeur Gerard van der Zalm van de Jozefschool in Hoek van Holland is content met de opknapbeurt die zijn school in 2014 heeft ondergaan. Door de gevel van het oorspronkelijke gebouw uit de jaren zeventig recht te trekken is de entree vernieuwd, zijn er twee nieuwe lokalen gekomen en was er ruimte voor twee nieuwe toiletgroepen. Bovendien is er door de nieuwe indeling ruimte ontstaan voor een leerplein, een open ruimte waarin de leerlingen achter computers kunnen werken.

Het is vooral de aanblik van de school die drastisch is verbeterd. Gerard van der Zalm: ‘De ruimtelijke uitstraling die het gebouw nu heeft, is prachtig. We zijn zeer tevreden met de situatie zoals die nu is. Door het rechttrekken van de gevel is er ruimte bijgekomen die we heel goed konden gebruiken.’ De werkzaamheden zijn in december 2014 afgerond. Kort daarna is de Jozefschool in februari 2015 feestelijk geopend.