Meester Ludo: ‘De Talentenklas daagt mijn leerlingen uit’

Het Oude Westen is een vooroorlogse stadswijk, pal naast het centrum van de stad. In de wijk staat de openbare basisschool Babylon. Meester Ludo staat voor groep 8. Hij probeert het maximale uit zijn leerlingen te halen.

Ludo: ‘Veel leerlingen kunnen meer dan hun Cito-score laat zien.’ Ludo: ‘Mijn leerlingen blijven vooral achter met woordenschat en begrijpend lezen. Ook grammaticaal kan het beter. Ik corrigeer mijn leerlingen elke dag op veelgemaakte fouten. Dat blijf ik doen, ook al zeggen de meeste leerlingen ‘die meisje’ of ‘hun hebben’.’

Uit de comfort zone

Ludo heeft dit jaar vier leerlingen aangemeld voor de Talentenklas. ‘Het zijn hoog-cognitieve leerlingen. Bij mij in de klas zitten ze in hun comfort zone: het gaat hen allemaal gemakkelijk af. Ze worden in de Talentenklas uitgedaagd en geprikkeld om er meer uit te halen. De lat ligt hoger.’

Ouderbetrokkenheid

Waarom heeft Ludo deze vier leerlingen geselecteerd? Ludo: ‘Ze hebben de kwaliteiten, maar ook de steun en aanmoediging van hun ouders. De Talentenklas stelt ook eisen aan de ouderbetrokkenheid. Niet elke ouder is daartoe in staat. Zo is er een talentvolle jongen in mijn klas die ik niet heb aangemeld, omdat zijn ouders de ondersteuning niet kunnen bieden. Het is heel sneu voor deze jongen.’  

Over de drempel

Ludo ziet de deelnemers aan de Talentenklas in de loop van het jaar groeien. ‘Ze zijn trots dat ze mee mogen doen. Als ik iets uitleg zeggen ze soms trots: dat weet ik al. De Talentenklas helpt de leerlingen zich te ontwikkelen. Bovendien helpt de Talentenklas mij als leerkracht om meer uit deze leerlingen te halen. Ze zijn in staat zich te ontplooien: ze ontgroeien hun vaak laag opgeleide, kansarme milieu, daarbij gesteund door hun ouders, want zij willen het beste voor hun kind. De Talentenklas helpt hen over de drempel van het hoger onderwijs en de gymnasia. Ik heb nog steeds contact met een van mijn oud-leerlingen die deelnam aan de talentenklas. Ze zit nu in de vierde klas van het gymnasium. Het is haar gelukt. Dat is toch geweldig!’