Meldcode Kindermishandeling

Kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken, moeten worden gezien op school en hebben ondersteuning nodig.

Handreiking

Vertegenwoordigers van de schoolbesturen van BOOR, RVKO, PCBO en Kind en Onderwijs Rotterdam hebben een werkgroep gevormd om de problematiek rondom het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode* en SISA te belichten. Deze werkgroep heeft samen met het servicepunt meldcode van de gemeente Rotterdam en het SISA-team een handreiking gemaakt voor alle Rotterdamse scholen en schoolbesturen. De belangrijkste doelstelling van de handreiking is dat alle kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken, op school worden gezien en ondersteund. Waar nodig wordt er een signaal afgegeven in SISA en worden stappen uit de meldcode doorlopen.

Hoe werkt de meldcode en pas je deze toe?

Het Servicepunt van de gemeente Rotterdam heeft een filmpje hierover gemaakt die je op de website kunt vinden. Deze film kun je delen met collega’s of tonen tijdens een overleg wat over dit onderwerp gaat. De film is ook via YouTube te bekijken. De handreiking kun je downloaden op www.werkenmetdemeldcode.nl . Hiermee geef je een impuls aan het signaleren van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode en SISA in het primair onderwijs in Rotterdam. De handreiking wordt de komende periode ook fysiek verspreid bij alle Rotterdamse scholen.

Servicepunt meldcode

Voor advies over de meldcode en ondersteuning bij de invoer van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, kun je contact opnemen met het Servicepunt meldcode van de gemeente Rotterdam. Het servicepunt kan je doorverwijzen naar aanbieders van trainingen op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling en de meldcode. Daarnaast organiseert het Servicepunt meldcodenetwerk- en themabijeenkomsten. Het servicepunt heeft ook een toolkit meldcode met verschillende middelen die je kunt gebruiken om de meldcode onder de aandacht te brengen bij collega’s of cliënten. De film over de meldcode is toegevoegd aan de toolkit. In deze kit zit ook een checklijst voor de invoer van de meldcode in jouw organisatie en een signaleringskaart. Deze kaart is een zeer uitgebreid hulpmiddel bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je kunt de middelen downloaden op de website. Of bestellen bij het servicepunt telefoon (010) 433 98 89 of per email. Meer informatie over de meldcode vindt u op de website.

Ben jij al meldcodeproof?

Zijn jij en je school al meldcodeproof? Doe hier de onlinetest! Als je school meldcoderproof is, kun je een keurmerk meldcode aanvragen. Met het keurmerk meldcode kan je als organisatie aantonen dat je voldoet aan de wettelijke verplichting. De gemeente Rotterdam wil scholen stimuleren om dit keurmerk aan te vragen. Hoe de gemeente daarbij ondersteunt en meer informatie, kun je vinden op de website ggd of op www.werkenmetdemeldcode.nl

 

* In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor advies over de aard van de signalen kunt u altijd terecht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (0800-2000).