Meryem deed mee aan de Talentenklas: ‘Ik besloot ervoor te gaan’

Meryem Hammouta zit in de derde klas van het Erasmiaans Gymnasium. Ze is een vrolijke, zelfbewuste leerlinge die het maximale uit zichzelf wil halen. Ze zegt: ‘Ik doe er alles aan om op deze school te slagen’. De Talentenklas gaf Meryem het beslissende zetje op weg naar het gymnasium.

In het basisonderwijs, op de Imeldaschool, koerste Meryem af op het havo. ‘Ik wist wel dat ik een goede leerlinge was, maar ik scoorde niet heel goed tijdens de entreetoets in groep 7. Vooral op begrijpend lezen en woordenschat bleef ik achter. In groep 8 mocht ik met mijn vriendin meedoen aan de Talentenklas. In het begin had ik het zwaar. De teksten van ‘Nieuwsbegrip’ waren vrij pittig. Ik dacht eerst: ik kan het niet, het is te moeilijk voor mij. Misschien komt dat ook door mijn achtergrond: in mijn omgeving is het niet gebruikelijk dat iemand naar het gymnasium gaat.  Gaandeweg begon ik de Talentenklas steeds leuker te vinden. Ik leerde er ontzettend veel. Mijn woordenschat werd groter en het begrijpend lezen ging steeds beter.’

Meer zelfvertrouwen

Meryem heeft zich tijdens de Talentenklas niet alleen cognitief, maar ook sociaal ontwikkeld. Ze legt uit: ‘Ik was op de basisschool niet erg sociaal, maar dat veranderde tijdens de Talentenklas. We deden veel dingen samen of in de groep: debatteren, meedoen aan activiteiten en evenementen, zoals een sponsorloop. Ik kreeg meer zelfvertrouwen en werd socialer. Bij mij groeide het zelfvertrouwen en het geloof dat ik het gymnasium aankon. Ik besloot er helemaal voor te gaan. Mede door de Talentenklas scoorde ik goed tijdens de Cito-toets. Nu zit ik inmiddels in de derde klas.’

Voorbeeldfunctie

Meryem wijst naar het gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat naast het Erasmiaans staat en zegt: ‘Ik zou graag geneeskunde gaan studeren.’ Meryem is zich bewust van haar voorbeeldfunctie: ‘Ik wil laten zien dat ik het kan. Voor mezelf, maar ook aan anderen. Ik hoop dat andere kinderen ook de kans krijgen om aan de Talentenklassen mee te doen. Tegen hen zou ik willen zeggen: wees gemotiveerd, doe je best, haal goede cijfers, ga ervoor, probeer het!’