Met ontwikkelingsgericht onderwijs speel ik in op het kind

Nathalie Klomp, leerkracht groep 8 van Het Plein
20 januari 2017

Met ontwikkelingsgericht onderwijs sluit ik aan op het kind

 

Ook kinderen die normaal gesproken naar een cluster 3 of cluster 4 school worden

verwezen, omdat zij gedrags- of leerproblemen hebben, zijn welkom bij Het Plein.

Ofwel: inclusief onderwijs. Nathalie Klomp is, nadat zij acht jaar geleden haar pabo diploma

behaalde, leerkracht in groep 8. ‘Ik voel me hier als een vis in het water.’

‘De school en de leerlingen spreken mij enorm aan. Geen kind is hetzelfde en in het

ontwikkelingsgericht onderwijs op Het Plein springen we daar op in. Een voorbeeld

is een jongen met ADHD. Hij mag via ons ‘uitzendbureau’ klusjes doen, zoals iets

rondbrengen, zodat hij zijn energie positief kan inzetten. We geven meestal les in

kleine groepjes, soms individueel. Ik word als leerkracht ondersteund door een

onderwijsassistent. Het kind leert stapje voor stapje. Wij zeggen dat onderwijs

betekenisvol moet zijn: het moet aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Kinderen stellen hun eigen portfolio op en werken aan hun doelen. Zo worden zij

mede-eigenaar van hun leerproces. Voor elk kind hebben we een verwachtingsprofiel

opgesteld. We houden de vorderingen van het kind goed bij en grijpen in als het kind

onderpresteert.’