Miljoenen voor lerarentekort vastgelegd in convenant

Namens de onderwijspartijen in de stad Rotterdam ondertekenden wethouder Kasmi (gemeente Rotterdam), bestuursvoorzitter Ton Groot-Zwaaftink (RVKO) en bestuursvoorzitter Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) met ministers Slob en van Engelshoven van OCW het convenant voor meer inzet tegen het lerarentekort.

Met de ondertekening komt in totaal bijna 7 miljoen euro extra naar Rotterdam voor de aanpak. In januari was al ruim 2 miljoen toegezegd voor het verbeteren van zijinstroom, nu komt daar nog vijf miljoen bij voor het plan Slim organiseren.

In de winter is hard gewerkt aan dit plan om de ergste nood bij het lerarentekort op te vangen. De maatregelen in het plan zijn tijdens de stakingsdagen in januari getoetst bij het Rotterdamse werkveld.

Maatregelen

Kern ervan is dat voor zaken die in de praktijk al plaatsvinden meer wettelijke ruimte komt en dat er ook geïnvesteerd kan worden in het anders organiseren van onderwijs. Daarnaast vraagt de stad extra geld voor bijvoorbeeld werkdrukverlichting, de inzet van andersbevoegden en uitbreiding van zijinstroom.

Maatwerk

De extra miljoenen – in totaal 32 miljoen – worden verdeeld over vijf gemeenten. Bijzonder voor Rotterdam is dat op schoolniveau keuzes kunnen worden gemaakt. Het plan Slim organiseren bevat een set van elf maatregelen met een afwegingskader. Scholen kunnen de oplossing kiezen die het best past bij hun situatie. De verwachting is dat scholen vanaf september 2020 de maatregelen kunnen inzetten.