Mini conferentie onderwijs rond jodenvervolging Rotterdam

Datum

14 maart 2018

Aanvang

14.30 uur

Eind

17.00 uur

Locatie

PABO InHolland, Posthumalaan 110 te Rotterdam

Evenals in 2017 wordt ook dit jaar een mini-conferentie gehouden over "Onderwijs rond de Jodenvervolging in Rotterdam". Onderwijs over uitsluiting en discriminatie is bijzonder urgent. Kinderen groeien op in een tijd waarin het van groot belang is hen bewust te maken van de effecten van vooroordelen en exclusief denken. Burgerschap is niet voorbehouden voor bepaalde groepen, maar is een recht en een plicht voor iedereen.

In Rotterdam staat sinds 2013 het Joods Kindermonument aan het Stieltjesplein. Vanaf dat jaar wordt door een groot aantal basisscholen het project "Jij hoort in onze klas" met succes uitgevoerd: de geschiedenis van uitsluiting, discriminatie en de Jodenvervolging in Rotterdam. Het project is, mede door de inbreng van diverse scholen, steeds verder ontwikkeld.

Ook op verschillende VO- scholen zijn inmiddels prachtige voorbeelden ontwikkeld van projecten over burgerschap en de geschiedenis van de Holocaust. Bij alle projecten wordt steeds de link gelegd met de huidige samenleving waarin allerlei vormen van discriminatie en exclusief denken helaas altijd weer de kop opsteken. Graag willen wij tijdens deze conferentie diverse voorbeelden van good practice van OPO- en VO-scholen laten zien en elkaar inspireren om deze thema's niet uit de weg te gaan maar met kinderen te behandelen. 

Daarom nodigen wij U van harte uit voor deze mini-conferentie die op woensdag 14 maart a.s. van 14.30 – 17.00 u gehouden wordt. De conferentie vindt plaats in de pabo van INHolland, Posthumalaan 110 te Rotterdam.

Ad van Liempt, bekend journalist, auteur van oorlogsboeken en tv-programma- maker zal een inleiding verzorgen. Van Liempt heeft een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit van Amsterdam, mede voor zijn boeken over de oorlog en over de opsporing en deportatie van Joden tijdens de oorlog.

Naast algemene informatie wordt er een serie korte workshops gehouden met allerlei praktische informatie hoe u met uw school / klas dit thema uit kunt werken. Tevens ontvangt u een serie verhalen en lesvoorbeelden. Ook krijgt u informatie hoe het Stadsarchief u van dienst kan zijn bij de uitwerking van programma's rond de Tweede Wereldoorlog.

Wij hopen dat er van iedere deelnemende school minimaal één leerkracht aanwezig kan zijn, maar wanneer het thema in verschillende groepen wordt uitgevoerd zijn meerdere leerkrachten vanzelfsprekend van harte welkom.

U kunt zich aanmelden via: http://www.loods24rotterdam.nl/aanmeldingsformulier-

miniconferentie/ 

 Bekijk de uitnodiging in pdf.