Minister en staatssecretaris bezoeken leerrechtpilot

Op 28 maart brachten onderwijsminister Dennis Wiersma en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkbezoek aan de proeftuin Goudseplein/ABA huis.  Deze Rotterdamse leerrechtpilot is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van VWS aangewezen als een van de 15 landelijke proeftuinen, waarin de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal kan worden benut voor de meest optimale combinatie van onderwijs en zorg. Goudseplein/ABA huis werd geselecteerd uit ruim 60 aanmeldingen.

Waardering
De bewindspersonen hebben veel waardering voor de opzet en aanpak van de Rotterdamse proeftuin Goudseplein/ABA huis. Tijdens het bezoek werd ook gesproken over verbeteringen, want bij de combinaties van onderwijs en zorg is niet altijd duidelijk welke ruimte wetgeving biedt en hoe het aanbod moet of kan worden gefinancierd.

Ieder kind recht op ontwikkeling
Vanuit het idee dat ieder kind recht heeft op onderwijs/ontwikkeling hebben gemeenten de afgelopen jaren samen met onderwijs en samenwerkingsverbanden verschillende varianten van combinaties van onderwijs en zorg opgezet. In Rotterdam onder de naam leerrechtpilots. Doel was onderzoeken op welke manieren kinderen, die niet of niet volledig naar school kunnen, toch onderwijs kunnen krijgen. Op school of op een zorglocatie. In een leerrechtpilot krijgen kinderen een, op ontwikkeling gericht, zorg-onderwijsprogramma.

Na de proeftuinen
De Rijksoverheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter organiseren. Bijvoorbeeld door de financiering anders te regelen. Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorginitiatieven inzicht krijgen in waarom kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben, niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs.