Minister Marga Klompéschool, genomineerd lerarenteam van het jaar 2019

De Minister Marga Klompéschool heeft een ware transformatie ondergaan. De leraren en de nieuwe directie werkten afgelopen 3 jaar keihard samen om het onderwijs, de werkwijze en de sfeer te verbeteren. Dat is gelukt, met als kers op de taart de nominatie voor het beste lerarenteam. ‘Daar zijn we supertrots op maar we zijn ook trots op elkaar’, vertelt Lisette Visser van groep 1 & 2.

De daltonschool in Ommoord heeft de beoordeling van ‘zeer zwak’ in 1 jaar tijd omgezet naar ‘voldoende’ en gaat nu voor ‘goed’. Lisette werkt 10 jaar op de Marga Klompéschool en is blij met de verandering: ‘Het doet me goed dat onze directie serieus de keuze heeft gemaakt om te investeren in mensen en middelen en het team de ruimte geeft om zich te ontwikkelen.’ Jean-Paul Renes, leerkracht groep 8, vult aan: ‘Ik werk hier 3 jaar en heb niet zoveel meegekregen van de situatie hiervoor, maar er heerst nu een hele fijne en open sfeer.’

Veilig en kwetsbaar

Dat heeft de directie bereikt door in te zetten op openheid en transparantie. Benoemen wat goed gaat maar ook wat niet goed gaat, waar het schuurt. De collega’s leren van elkaar. Lisette: ‘We houden collegiale consultaties, we lopen bij elkaar mee in de klas en geven feedback. Zo houden we elkaar scherp. Omdat er nu een veilige sfeer heerst in het team, durft iedereen zich kwetsbaar op te stellen.’

Intern begeleider Anke Boelema: ‘Daarnaast hebben we ook het onderwijsaanbod veranderd en verbeterd. Er zit een duidelijke lijn in het aanbod vanaf de kleuters tot en met groep 8. De leerkrachten hebben in een verbetertraject geleerd hoe ze dat moesten doen. Ze kregen handvatten: zo ziet bijvoorbeeld een goede les er uit. Je ziet aan de reacties van de kinderen dat het aanslaat en de resultaten gaan vooruit. Daardoor krijgen de leerkrachten meer zelfvertrouwen.’

Jean-Paul: ‘Vorige week kreeg ik bezoek van leerkrachten van een andere school voor het vak begrijpend lezen. Hun leerlingen zitten op een lager niveau. Zij wilden weten hoe het komt dat wij verder zijn. Dat komt dus door onze toegenomen kennis, grappig om te ervaren.’

Stromende kennis

Anke: ‘Bijna alle medewerkers volgen een opleiding of cursus, variërend van de opleiding voor rekencoördinator tot oplossingsgericht coachen van kinderen. Daardoor stroomt er veel kennis en ervaring de school in die we weer delen. We werken veel samen. En dat sluit weer aan bij de uitgangspunten van Dalton .’

Het speerpunt blijft om kinderen goed te laten schrijven, lezen en rekenen. Lisette: ‘Maar ook in de creatieve vakken en sport hebben we een omslag gemaakt. Het draait nu meer om het ontdekken van het talent van het kind.’ Anke vult aan: ‘We doen veel extra’s voor de leerlingen. Zo organiseren we workshops Chinees of basketbal en circus Rotjeknor komt langs. Veel kinderen van onze school hebben door hun thuissituatie niet de mogelijkheid om te ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn.’

De veranderingen zijn niet onopgemerkt gebleven. Lisette: ‘Een moeder die ons al langer meemaakt, heeft ons genomineerd. Pas op de dag van de verkiezing zagen we aan haar gegrinnik dat zij het was. Onze school is nu een fijne omgeving. Het is een enorme waardering dat de kinderen en ouders dat ook zo ervaren.’