Model met bevoegden voor de niet-kernvakken – 4 groepen, 2 leraren

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Ochtend Kernvakken leraar 1 Kernvakken leraar 2 Andere vakken – anders bevoegden Andere vakken – anders bevoegden
Middag Andere vakken – anders bevoegden Andere vakken – anders bevoegden Kernvakken leraar 1 Kernvakken leraar 2