Modern, duurzaam en inspirerend gebouw voor nieuwe Onderwijslocatie Laan op Zuid

Het winnende ontwerpteam voor de nieuwe onderwijslocatie van Hogeschool Rotterdam en scholengroep SNZ van stichting BOOR is bekend. Het ontwerpteam staat onder leiding van architectenbureau cepezed en gaat samen aan de slag voor een modern, eigentijds en zichtbaar duurzaam gebouw, dat een inspirerende en prettige leer- en werkomgeving gaat bieden aan de leerlingen, studenten én medewerkers. Het is een gezamenlijk initiatief van gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam, waarbij het uniek is dat de hogeschool en het voortgezet onderwijs in een gebouw komen, dat nadrukkelijk in verbinding staat met de omgeving.

Eindgebruikers, samenwerking en omgeving voorop

In Rotterdam-Zuid worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Dat betekent nieuwe aanwas van veel leerlingen en studenten, waardoor voldoende, diverse en goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn.

cepezed heeft zich onderscheiden door in het ontwerp aandacht te hebben voor de mogelijkheden voor samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, de verbinding met de omgeving en de aandacht voor de eindgebruikers van het pand. Deze elementen in het ontwerp hebben ervoor gezorgd dat cepezed de aanbesteding heeft gewonnen.

Hogeschool Rotterdam, Stichting BOOR en gemeente Rotterdam zijn blij met de gunning en kijken uit naar de samenwerking met het ontwerpteam om van dit gebouw dé perfecte locatie te maken voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs. De nieuwbouw zal in de zomer van 2026 in gebruik genomen worden. Meer informatie over de planning is te vinden op www.rotterdam.nl/onderwijsloz

Over het ontwerp van cepezed

Het ontwerp van architectenbureau cepezed is duurzaam, gebruikersvriendelijk en in meerdere opzichten een verbindende schakel. De omgeving is een belangrijke factor. Stedenbouwkundig gezien wordt het gebouw een groene schakel door bijvoorbeeld vergroende daken. Het ontwerp sluit goed aan bij de bestaande bebouwing door de vriendelijke vormgeving. In het centrale atrium van het getrapte gebouw valt aangenaam (in)direct daglicht binnen, wat prettig is voor de gebruikers. Het gebouw is duurzaam door onder meer daktuinen, houten gevels, zonnepanelen en waterretentie. Maar vooral ook door een zorgvuldig ontwerp, dat een circulaire bouwmethode mogelijk maakt, waarbij de focus ligt op het gebruik van biobased materialen en materiaalbesparing.

[foto’s: onderstaande illustraties geven een impressie van het schetsontwerp]

Buurtbewoners betrekken bij inrichting buitenruimte

Gemeente en onderwijs verbinden zich vanuit hun maatschappelijke functie graag met de buurt. Het ontwerp van de nieuwbouw wordt aan de omwonenden gepresenteerd en zij worden betrokken bij de inrichting van de buitenruimte.

Ruimte voor samenwerking voortgezet en hoger onderwijs

Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam bouwen de nieuwe, duurzame onderwijslocatie tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. Deze unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs verrijkt het onderwijsaanbod op Zuid en vormt een broedplaats voor grenzeloze ontwikkeling van jongeren en de omgeving. Hogeschool Rotterdam vestigt in dit gebouw al haar opleidingen en haar onderzoek op het gebied van digitale technologie. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de maatschappelijke en ethische implicaties van de technologie om Rotterdam mooier, slimmer, eerlijker en gezonder te maken. Hier worden ingenieurs, ontwerpers en communicatieprofessionals opgeleid. Zo’n drieduizend studenten gaan van dit duurzame gebouw gebruik maken. Daarnaast vestigt scholengroep SNZ zich in het gebouw met havo en vwo-onderwijs voor zo’n 800 leerlingen.

De wisselwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs in een gebouw is ook een verrijking voor zowel de leerlingen als de studenten. Middelbare scholieren maken al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs, wat de doorstroom naar de hogeschool of universiteit kan bevorderen. Ook kunnen scholieren al vroeg kennis maken met de mooie mogelijkheden van digitale technologie.