Terug naar overzicht
Mytyl De Brug en Tyltylschool Rotterdam

Nieuw onderwijs- en revalidatiecentrum aan Hazelaarweg
Project in voorbereiding

Aan de Hazelaarweg in Hillegersberg-Schiebroek staat een flink nieuwbouwproject op stapel. Het gaat hier om een omvangrijk onderwijs- en revalidatiecentrum, waarin mytylschool De Brug, de Tyltylschool Rotterdam en Rijndam Revalidatie onderdak zullen krijgen en nauw met elkaar zullen samenwerken. Het complex heeft een totaal vloeroppervlak van 13.000 vierkante meter. In de nieuwbouw zijn ook gymzalen en een zwembad opgenomen. De Brug en de Tyltylschool Rotterdam zijn hard toe aan nieuwbouw, omdat hun oude behuizing aan de Ringdijk sterk verouderd en versleten is.

De planvorming voor de nieuwbouw aan de Hazelaarweg is in volle gang. Het maken van een goed en efficiënt plan is een ingewikkelde opgave, omdat de te bebouwen grond niet erg ruim is bemeten en het voorziene af- en aanrijden van taxi’s en schoolbusjes een logistieke uitdaging vormt. Alle in het nieuwe complex verenigde instellingen kunnen hierin hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifiek op de leerlingen toegesneden voorzieningen. Deze groep bestaat uit kinderen en jongvolwassenen van 2 tot 20 jaar, die aan de Hazelaarweg onderwijs kunnen volgen of revalideren. Kijk voor meer informatie op http://rotterdam.nl/dehazelaar