Nieuwe basisschool De Kameleon is de brug naar wijk en Zuiderpark

Begin dit jaar hebben de Rotterdamse onderwijsinstelling Stichting BOOR, Gemeente Rotterdam en OSBS De Kameleon het ontwerp van OIII architecten en zijn adviseurs gekozen voor de nieuwbouw van de sportieve basisschool in Rotterdam-Zuid. De Kameleon heeft nu nog twee locaties: een hoofdgebouw aan de Carnissedreef en een dependance in de Fazantstraat in Rotterdam-Zuid. De nieuwbouw komt naast het bestaande gebouw aan de Carnissedreef en kan alle leerlingen en sportieve voorzieningen herbergen. Drees & Sommer Netherlands begeleidde in opdracht van Stichting BOOR de minicompetitie voor de selectie van het ontwerpteam.

Uitdagende voorwaarden

Voorwaarden voor het ontwerp waren, naast dat de nieuwbouw moest voldoen aan de BENG- en Frisse School-vereisten, dat leslokalen, leerpleinen, bibliotheek, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, speelterrein en gymzaal op één locatie zouden komen. Daarnaast moest het ontwerp passen in de vernieuwende omgeving rond het Zuiderpark en moest binnen de beschikbare ruimte ook een groot speelplein worden gecreëerd. Een andere uitdaging was ook om een gymzaal te ontwerpen die ook openbaar toegankelijk is buiten schooltijden.

Goed passend ontwerp

Het ontwerp van OIII architecten en zijn adviseurs kwam als winnaar uit de minicompetitie, onder meer vanwege de goede inpassing in de wijk. De architect heeft de school en gymzaal verbonden door een loopbrug op de eerste verdieping. Deze biedt goed zicht op de groene omgeving van het Carnisse eiland en het Zuiderpark en is tevens het verbindende element naar de gymzaal. Onder de brug is ruimte voor een mooi schoolplein. Zowel sportieve basisschool De Kameleon als Gemeente Rotterdam en Stichting BOOR, vinden het erg belangrijk sport en beweging van de schoolkinderen te faciliteren. De gymzaal van het gebouw biedt mogelijkheden niet alleen voor school, maar voor de hele buurt.

Planning  

In opdracht van Stichting BOOR voert Drees & Sommer het projectmanagement van de nieuwbouw van OSBS De Kameleon. Dat begon met het opstellen van een projectplan, de selectie van het ontwerpteam, het inrichten van het stakeholdermanagement en het identificeren van de risico’s. De eerstvolgende stappen zijn de aansturing van de ontwerp- en realisatiefase, de aanbesteding van een aannemer en vervolgens de directievoering en het kwaliteitstoezicht op de bouw. In augustus 2022 start volgens de huidige planning de bouw van de nieuwe school die ongeveer een jaar zal duren.