Nieuwe cultuurcampus in Rotterdam-Zuid

Willem de Kooning Academie en Codarts slaan handen ineen.

Vier Rotterdamse onderwijsinstellingen bundelen hun krachten om het kunstonderwijs een flinke impuls te geven. Vanuit een nieuwe cultuurcampus op Rotterdam-Zuid gaat de nieuwe Hogeschool voor de Kunsten, opleidingen aanbieden aan nieuwe generaties studenten.

Vanuit deze ambitie ondertekenen bestuurders van Hogeschool Rotterdam/Willem de Kooning Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en de Erasmus Universiteit Rotterdam vandaag een intentieverklaring voor een Hogeschool van de Kunsten in Rotterdam. De gemeente Rotterdam ondersteunt dit bijzondere initiatief.

Cultuur&Campus
De opleidingsinstellingen trekken samen met de gemeente op bij de ontwikkeling van de zogeheten Cultuur&Campus op Zuid, het Charloisse Hoofd. De locatie vergroot voor de onderwijsinstellingen de verbinding met elkaar en de stad. Op de campus komt ruimte voor kunstbeoefening, – onderwijs en -beschouwing die nergens anders op deze schaal mogelijk is. De campus wordt de plek voor ontmoeting, onderzoek, aan onderwijs gerelateerde maatschappelijke initiatieven en culturele programmering.

Hoogwaardig internationaal georiënteerd kunstonderwijs
De krachtenbundeling van twee Rotterdamse kunsthogescholen én de samenwerking tussen de hogeschool en universiteit maken het mogelijk onderwijs aan te bieden die aansluit op de behoefte van studenten. Van vooropleiding en hoogwaardig internationaal georiënteerd bachelor- en masteronderwijs tot promotietrajecten. Uit onderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan zo’n grote overkoepelende onderwijsinstelling. De nieuwe onderwijsinstelling gaat een betere doorstroom van hbo naar wo mogelijk maken. Naast het bachelor- en masteronderwijs  is er ruimte voor gezamenlijke onderwijsprogramma’s en combinaties van opleidingen in het hbo en wo. De Erasmus Universiteit voegt academisch onderwijs en onderzoek toe in de nieuwe kunstinstelling. Door het samenbrengen van beeldende en uitvoerende kunst, design en wetenschap ontstaan nieuwe perspectieven en kruisbestuiving in onderwijs en onderzoek. Niet alleen in Rotterdam maar ook nationaal en internationaal.

Bruisende en creatieve cultuurcampus op Rotterdam-Zuid
Het Rotterdamse college van B en W ondersteunt het initiatief. ‘We juichen deze samenwerking tussen Rotterdamse onderwijsinstellingen toe’, vertelt Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme. ‘Rotterdam kan zich hierdoor in de toekomst onderscheiden als een koploper op het gebied van kunstonderwijs, met een uitgebreid aanbod aan kunstvakopleidingen. Ook is deze nieuwe onderwijsinstelling een krachtige impuls voor Cultuur&Campus op Zuid waar we al intensief met elkaar samenwerken. Dit wordt een bruisende, creatieve plek waar energie, creativiteit en jong talent samenkomen. Dat is goed voor Rotterdam-Zuid: het inspireert kinderen en jongeren uit de omgeving, zorgt voor werkgelegenheid en verbinding in wijken en trekt toeristen aan. We zijn er trots op dat we hier samen met deze onderwijsinstellingen de schouders onder zetten.’

Ga naar de website van Cultuur&Campus voor meer informatie.