Nieuwe subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

15 mei 2019
Het wordt voor basisscholen in Rotterdam een stuk aantrekkelijker om hun schoolplein groen en klimaatvriendelijk te maken. Met ingang van 16 mei is hiervoor een nieuwe subsidie beschikbaar. 

Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater. Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven. De gemeente stelt als voorwaarde voor de subsidie dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt.
 
Groener en klimaatbestendiger
Groenblauwe schoolpleinen dragen ook bij aan de doelstelling van de gemeente om de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Bij hevige regen zakt het water beter weg of wordt het opgevangen. Dat betekent minder waterplassen bij school en in de wijk. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. 
 
Maximaal € 80.000
De subsidie bedraagt maximaal € 80.000 per basisschool. Het totale beschikbare budget is € 400.000, goed voor vijf groenblauwe schoolpleinen in 2019. De subsidie is onder meer bedoeld voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. Ook is er subsidie voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen. Aanvragen gaat via deze link(van 16 mei tot en met 19 juli).

Puntentelling
De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie.
 
Rotterdam gaat voor groen
Deze subsidie maakt onderdeel uit van Rotterdam gaat voor groen enRotterdams Weerwoord. Met het programmaRotterdam gaat voor groenwil de gemeente de komende jaren – in samenwerking met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties – zorgen voor 20 hectare extra groen in de stad. HetRotterdams Weerwoordheeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.