Nieuwe tariefstructuur ingang schooljaar 2016-2017

Bij één voorschoolse opvangvoorziening hoort ook één tariefstructuur. Tussen bestaande voorzieningen zijn de verschillen in tariefstructuur nu groot. Daarom komt er met de invoering van de groep nul nieuwe stijl met ingang van het schooljaar 2016-2017 een nieuwe tariefstructuur voor de huidige peuterspeelzaal en groep nul.

Met ingang van schooljaar 2016-2017 hebben de huidige peuterspeelzalen en groepen nul hetzelfde uurtarief als de huidige kinderopvanginstellingen. Dat uurtarief is gebaseerd op de tabel Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ouders betalen op die manier naar draagkracht mee aan de opvang van hun peuter. Zo kunnen zo veel mogelijk kinderen een plek krijgen in de groep nul nieuwe stijl en blijft de opvang betaalbaar voor alle ouders.

Voor ouders die werken: aanvragen Kinderopvangtoeslag 

Ouders die werken, kunnen bij de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de kosten van de opvang. Op die manier krijgen zij van de Belastingdienst een vergoeding voor een deel van het bedrag dat zij moeten betalen. Hoeveel geld zij van de Belastingdienst krijgen, kunnen ouders nakijken op de website van de Belastingdienst. Mensen met een laag inkomen krijgen meer geld terug dan mensen met een hoog inkomen.

Voor ouders die niet werken: gemeente Rotterdam betaalt deel kosten

Ouders die niet werken, kunnen geen Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Deze ouders krijgen direct een lagere rekening van de peuterspeelzaal/groepnul. Voor deze ouders betaalt de gemeente een deel van de kosten van de opvang aan de instelling. Het deel dat de gemeente betaalt voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, is gelijk aan het gedeelte dat de Belastingdienst betaalt voor ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Gaan ouders meer betalen?

Dat is voor alle ouders verschillend. De meeste ouders die nu gebruikmaken van peuterspeelzaal of groep nul, gaan meer betalen. Ouders die niet werken en met een laag inkomen, betalen ongeveer hetzelfde als nu. Ouders met een inkomen op bijstandsniveau betalen een paar euro per maand meer.

Ouders informeren

Om ouders met kinderen op de huidige peuterspeelzaal of groep nul zo goed mogelijk uit te leggen wat er voor hen verandert, maakt de gemeente onder andere een brief die via de peuterspeelzalen en groepen nul wordt verspreid. Bij de brief krijgen ouders een overzicht waarop ze kunnen zien wat zij, afhankelijk van hun inkomen, gaan betalen.