Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 6)

Binnen ronde 6 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is een financiële bijdrage beschikbaar van maximaal €5.000,- per schoollocatie.
Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde Schoolaanpak voor het thema Relaties en seksualiteit. Tot 20 uur begeleiding van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

De school gebruikt het geldbedrag voor de versterking van het thema Relaties en seksualiteit. Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan hierbij begeleiden. Het bedrag mag worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde Schoolcoördinator. Ook kan de school bijvoorbeeld een activiteit of lespakket aanschaffen of gastlessen inkopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten.

Hiernaast kunnen scholen het geldbedrag ook gebruiken voor enkele facultatieve onderdelen. Neem bij vragen over de inzet van facultatieve onderdelen contact op via info@gezondeschool.nl. Facultatieve onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • scholing van (vak)docenten;
  • teamtrainingen;
  • training van een functionaris in de zorgstructuur;
  • inzet van gastdocenten;
  • ouderaanbod;
  • inzet van theaterproducties;
  • een andere, bewijsbare, themagerelateerde activiteit. Hieraan zijn wel extra voorwaarden verbonden.


Kijk voor meer informatie op Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit | Gezonde School