Nationaal Programma Onderwijs

De gemeente Rotterdam heeft uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 13,2 miljoen euro ontvangen. Doel was achterstanden van leerlingen als gevolg van de coronamaatregelen wegwerken en het welbevinden van kinderen verbeteren. Inmiddels is het programma afgerond. Verschillende activiteiten die met NPO-middelen zijn gestart, vinden doorgaan in het Nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid.

Dat hebben we gedaan door de schil om de school te verstevigen. Extra zorg, extra begeleiding voor taal en rekenen en extra activiteiten die het welbevinden van kinderen vergroten, zoals muziek, cultuur en natuur.

De onderwijsbesturen in Rotterdam ontvingen zelf ook budget vanuit het NPO. Daarmee konden zij zelf ook extra inzetten op het wegwerken van achterstanden. Zij konden met dit geld ook gebruikmaken van het aanbod van de gemeente. 

Nieuws NPO Rotterdam