Extra inzet (preventie) thuiszitters

Er is een groep kinderen voor wie naar school gaan niet vanzelfsprekend is. Voor hen is bijvoorbeeld een bijzondere vorm van onderwijs nodig, al dan niet in combinatie met specifieke zorg. Dat is niet altijd (meteen) beschikbaar.

Thuiszitten

Deze thuiszitters hebben extra last gehad van de schoolsluitingen tijdens de coronapandemie. De zoektocht naar passend onderwijs met de juiste zorg lag daardoor immers ook stil en hun periode thuis duurde nog langer.

In Rotterdam willen we dat alle kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien. We willen dat kinderen met bijzondere behoeften niet langer dan drie maanden thuis zitten tot een goede plek voor hen is gevonden. Daarom is enkele jaren terug de Taskforce Thuiszitters, met daarin samenwerkingsverbanden, leerplicht en het wijkteam, opgericht.

Aanwezigheid

Naast de Taskforce heeft de gemeente met de middelen van het NPO extra ingezet op preventie. Aandacht voor afwezigheid werd Oog voor aanwezigheid. Er kwam ook extra aandacht voor jonge kinderen.