Direct naar content

Extra inzet tutoren taal en rekenen

De gemeente Rotterdam biedt vanuit de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) tutoren aan voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in de hele gemeente Rotterdam. In overleg met de school kunnen tutoren ook in het sbo of vso worden ingezet.

Twintig weken, drie keer per week

Leerlingen met een vertraging op rekenen en/of taal kunnen op school extra les krijgen. De tutor is een student uit het hoger onderwijs die naar de school komt. Leerlingen krijgen dan twintig weken lang, twee of drie keer per week extra les. Ze doen dat een op een met een tutor of in groepjes van maximaal twee kinderen. We noemen dat High Dosage Tutoring. Aan het begin en aan het eind van de periode worden de vaardigheden van de leerling getoetst.

Werving, training en begeleiding

Er zijn ruim honderd tutoren taal en rekenen getraind. De gemeente doet dat in samenwerking met de Rekenfaculteit en de Thomas More Hogeschool. Deze tutoren ondersteunen leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Alle studenttutoren werken via een uitzendbureau. Ze beschikken allemaal over een VOG.

Kosten

Kosten voor selectie, training, trainingstijd, begeleiding, VOG’s en overige projectkosten, komen voor rekening van de gemeente Rotterdam. Daarvoor benut Rotterdam de gemeentelijke NPO-middelen. Scholen betalen een uurtarief van €32,50 per tutor voor de tutoruren plus wekelijks twee uur voor voorbereiding en begeleiding. Een tutor begeleidt maximaal twee kinderen tegelijk, dan gaat het om €16,25 per leerling per uur. Scholen kunnen hiervoor hun deel van het NPO-budget inzetten.

Scholen die belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden via dagprogrammeringMO@rotterdam.nl. Bellen kan ook met Jorien van Dam, coördinator plaatsen en begeleiden van tutoren, telefoonnummer 06-51 50 4103.