Extra zorg in de school

Op dit moment zijn op 44 basisscholen schoolzorgteams actief voor sneller en effectiever handelen bij kinderen met zorgvragen. Het uiteindelijke doel is om in twee jaar schoolzorgteams te introduceren op zoveel mogelijk Rotterdamse scholen voor primair onderwijs, waaronder ook de scholen voor speciaal basisonderwijs.

Samenwerking rondom kinderen

Kinderen in kwetsbare thuissituaties hebben het tijdens de coronacrisis extra zwaar gehad. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs wil de gemeente Rotterdam zorg voor kinderen in de school verstevigen. Zorgprofessionals in de school willen sneller en makkelijker in overleg kunnen met het wijkteam over de zorg voor deze kinderen. En ze willen deze zorg sneller kunnen organiseren.

Schoolzorgteams

In jeugd gespecialiseerde wijkteammedewerkers gaan werken vanuit de school. Dat doen ze minimaal vier uur per week. Zo zijn zij goed aanspreekbaar voor de zorgprofessionals in de school en voor de ouders die hulp zoeken voor hun kind of situatie.

De wijkteammedewerker is dan deel van het schoolzorgteam, waarin ook de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider, de contactpersoon van het samenwerkingsverband en eventueel andere zorgprofessionals samenwerken. De school stuurt dit team aan.

Voor meer informatie kunnen scholen contact opnemen met Terre Ridder: t.ridder@rotterdam.nl.