Extra zorg in de school

Op dit moment zijn op 114 Rotterdamse basisscholen schoolzorgteams actief voor sneller en effectiever handelen bij kinderen met zorgvragen.

Samenwerking rondom kinderen

Kinderen in kwetsbare thuissituaties hebben het tijdens de coronacrisis extra zwaar gehad. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs wilde de gemeente Rotterdam de zorg voor kinderen in de school verstevigen. Zorgprofessionals in de school willen sneller en makkelijker in overleg kunnen met het wijkteam over de zorg voor deze kinderen. En ze willen deze zorg sneller kunnen organiseren.

Schoolzorgteams

In jeugd gespecialiseerde wijkteammedewerkers werken vanuit de school. Dat doen ze minimaal vier uur per week. Zo zijn zij goed aanspreekbaar voor de zorgprofessionals in de school en voor de ouders die hulp zoeken voor hun kind of situatie.

De wijkteammedewerker is dan deel van het schoolzorgteam, waarin ook de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider, de contactpersoon van het samenwerkingsverband PPO en eventueel andere zorgprofessionals samenwerken. De school stuurt dit team aan.

Voor meer informatie kunnen scholen mailen met schoolzorgteamsmo@rotterdam.nl.