Inzet vakdocenten kunst

Het lerarentekort vormt een grote maatschappelijke uitdaging, vooral in de steden. De coronapandemie heeft dit probleem nog urgenter gemaakt.
Daarom zetten we kunstvakdocenten breed in op basisscholen.  We noemen dat slim organiseren. Daarmee vergroten scholen de onderwijscapaciteit, omdat de groepsleerkrachten elders in de school kunnen worden ingezet. Tegelijk krijgen leerlingen meer cultuuronderwijs van experts die niet alleen de creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen goed kunnen stimuleren, maar ook andere onderwijsdoelen bij leerlingen kunnen behalen met een creatieve insteek en benadering.

Wat doen kunstvakdocenten op school
Op vijf pilotscholen gingen kunstvakdocenten aan de slag. Dit deden ze op verschillende manieren:

  • wekelijks een dagdeel om projectmatig te werken met een groep. De leerkracht kan zo een dagdeel worden vrijgespeeld en tijd besteden aan bijvoorbeeld extra begeleiding van leerlingen;
  • samenwerken met de leerkracht, als ondersteuning met een andere expertise, gedurende een dagdeel per week.  De leerkracht kan daarbij tijd vrijspelen voor bijvoorbeeld het begeleiden van een beginnende collega;
  • een groep een dag(deel) overnemen van de leerkracht. Naast cultuuronderwijs kan de kunstvakdocent ook aandacht besteden aan andere kerndoelen van het curriculum. Bijvoorbeeld op scholen die kampen met een structureel bezettingsprobleem.

Uitproberen wat werkt
In de periode 2022 t/m 2023 hebben 14 unieke scholen deelgenomen aan de pilot. Daaronder hebben wisselingen plaatsgevonden, scholen die afvielen en scholen die er later bijkwamen.

Scholing
Er was scholing beschikbaar voor kunstvakdocenten tijdens de pilot, in samenwerking met Pabo Thomas More. Denk daarbij aan lessen pedagogiek en keuzemodules als taal en wereldoriëntatie. Deze bijscholing helpt de kunstvakdocent een goede, nog betere aansluiting te maken op andere vakken in het kerncurriculum. De bredere inzetbaarheid van kunstvakdocenten wordt hiermee ondersteund.

Voor meer informatie mail naar Andrea Svedlin (am.svedlin@rotterdam.nl) of Damini Bhugwansing (da.bhugwansing1@rotterdam.nl).