Inzet vakdocenten kunst

Het lerarentekort vormt een grote maatschappelijke uitdaging, vooral in de steden. De coronapandemie heeft dit probleem nog urgenter gemaakt.
Daarom zetten we kunstvakdocenten breed in op basisscholen.  We noemen dat slim organiseren. Daarmee vergroten scholen de onderwijscapaciteit, omdat de groepsleerkrachten elders in de school kunnen worden ingezet. Tegelijk krijgen leerlingen meer cultuuronderwijs van experts die niet alleen de creatieve en sociale ontwikkeling van kinderen goed kunnen stimuleren, maar ook andere onderwijsdoelen bij leerlingen kunnen behalen met een creatieve insteek en benadering.

Wat doen kunstvakdocenten op school
Op vijf pilotscholen gaan kunstvakdocenten aan de slag. Dit kunnen ze doen op verschillende manieren:

  • wekelijks een dagdeel om projectmatig te werken met een groep. De leerkracht kan zo een dagdeel worden vrijgespeeld en tijd besteden aan bijvoorbeeld extra begeleiding van leerlingen;
  • samenwerken met de leerkracht, als ondersteuning met een andere expertise, gedurende een dagdeel per week.  De leerkracht kan daarbij tijd vrijspelen voor bijvoorbeeld het begeleiden van een beginnende collega;
  • een groep een dag(deel) overnemen van de leerkracht. Naast cultuuronderwijs kan de kunstvakdocent ook aandacht besteden aan andere kerndoelen van het curriculum. Bijvoorbeeld op scholen die kampen met een structureel bezettingsprobleem.

Uitproberen wat werkt
We kiezen voor een stapsgewijze aanpak met de inzet van kunstvakdocenten op vijf pilotscholen en het tegelijkertijd bijscholen van kunstvakdocenten, om in het tweede pilotjaar op te kunnen schalen. De docenten worden zo ingezet dat het cultuuronderwijs deel uitmaakt van het van het kerncurriculum en dat dit voor de school extra formatie oplevert.
In het tweede jaar breiden we de pilot uit naar acht scholen in samenwerking met meer culturele instellingen. De doelstelling is te groeien naar vijftien basisscholen. We beschouwen de periode van twee jaar als een proef om uit te zoeken welke vorm van samenwerking het beste werkt en gaandeweg te verbeteren. We kiezen voor een methodische aanpak (responsieve methodologie) om onze aanpak te valideren en overdraagbaar te maken.

Scholing
Er is scholing beschikbaar voor kunstvakdocenten tijdens de pilot, in samenwerking met Pabo Thomas More. Denk daarbij aan lessen pedagogiek en keuzemodules als taal en wereldoriëntatie. Deze bijscholing helpt de kunstvakdocent een goede, nog betere aansluiting te maken op andere vakken in het kerncurriculum. De bredere inzetbaarheid van kunstvakdocenten wordt hiermee ondersteund.

Voor meer informatie mail naar Andrea Svedlin (am.svedlin@rotterdam.nl) of Damini Bhugwansing (da.bhugwansing1@rotterdam.nl).