Muziekles in de Peutergroep

Tijdens de coronapandemie gingen minder peuters naar de Peutergroep. Zo heeft de coronacrisis impact gehad op de ontwikkeling van jonge kinderen. Doordat ouders hun peuters niet naar de Peutergroep brachten, door corona en de landelijke toeslagenaffaire, steeg het aantal kinderen dat zonder deelname aan een voorschools educatief programma de basisschool instroomt. Dit vergroot het risico op ontwikkelingsachterstand en kansenongelijkheid.

Muziek en beweging stimuleren ontwikkeling

De gemeente financierde met budget vanuit het NPO op twaalf locaties een pilot ‘Muziek in de Peutergroep’. In samenwerking met Peutergroepen werden kunstvakdocenten met muzikale achtergrond (vanuit de disciplines muziek, dans, theater) ingezet binnen de vve.
Vanuit de wetenschap is bekend dat muziek in combinatie met beweging bijdraagt aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Inmiddels heeft muziekles een duurzame plek gekregen in de Peutergroepen. Voor 400 peuters in 40 Peutergroepen van 7 kinderopvangorganisaties verzorgen kunstvakdocenten van de SKVR wekelijkse muziek- en dansactiviteiten. Met de activiteiten stimuleren zij taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle 12 betrokken kunstvakdocenten hebben een VE-training gevolgd en een officieel Uk & Puk-certificaat behaald, zodat ze nog meer kunnen inspelen op de thema’s en methode die in de groepen wordt gebruikt.

Samenwerking pedagogisch medewerkers en vakdocenten

De pilot was opgezet door Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en moest inzicht geven in het effect van de samenwerking tussen kunstvakdocenten en pedagogisch medewerkers op de ontwikkeling van jonge kinderen. Tegelijkertijd kan de samenwerking iets betekenen voor de tekorten aan personeel voor de Peutergroep.

Voor meer informatie mail Andrea Svedlin(am.svedlin@Rotterdam.nl) of Damini Bhugwansing (da.bhugwansing1@rotterdam.nl).