Sociaal-emotioneel leren

Om met crisissen om te kunnen gaan, heb je steun nodig en veerkracht. Kinderen ontwikkelen die veerkracht thuis, op de kinderopvang, op school en in allerlei sociale situaties met familie, buren en vriendjes.

Ontwikkelen en oefenen

Tijdens de coronacrisis hadden kinderen veel minder momenten om hun sociaal-emotionele vaardigheden te oefenen en ontwikkelen. Daarom had de gemeente aanbod voor scholen voor het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.

Hoe werkt het?

De gemeente heeft voor scholen aanbod aan interventies voor versterking van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen. Scholen kunnen zelf een keuze maken. Er is aanbod voor alle leeftijden, met of zonder actieve inbreng van de ouders, individueel of groepsgewijs, voor kinderen met dwars gedrag of juist de wat meer teruggetrokken kinderen.

De interventies hebben allemaal een wetenschappelijke onderbouwing en streven naar opname in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Daarnaast kunnen scholen gratis gebruikmaken van de hulp van een Gezonde School-adviseur. Een Gezonde School-adviseur kan helpen bij het inventariseren wat een school al doet (activiteitenplan maken), vastleggen wat een school doet en wil doen (beleid), adviseren hoe professionals van de school behoeften bij leerlingen aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied kunnen signaleren en meedenken hoe ouders en externe zorgpartners van de school betrokken kunnen worden. Voor meer informatie over de expertise en hulp van een gezonde school-adviseur mail Saskia van Breugel: saskia@onwijsgezond.nl.

Bekijk hier het aanbod versterking sociaal-emotionele vaardigheden en de interventies van het CJG Cursussen – Centrum voor jeugd en gezin.

Meer weten over het project sociaal-emotioneel leren? Mail naar jeugd@rotterdam.nl.