Onderwijs in Rotterdam

In het Rotterdamse onderwijsbeleid voor de komende jaren is het uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor elk talent’. Met als doel dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.

Rotterdam is een stad van ontwikkeling, experimenteren en groei. Als onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het verminderen van schooluitval en het aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we fors in op de aanpak van het lerarentekort.

We hebben in de afgelopen jaren in Rotterdam een inhaalslag gemaakt met het verbeteren van het onderwijs. Dit is gelukt met dank aan iedereen die hier in het onderwijs werkt. Zo maken we samen het verschil in het leven van de Rotterdamse jeugd en bouwen we aan een zelfredzame generatie.

Rotterdamse onderwijs in cijfers

Vanaf oktober is er het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB). De gemeente gaat daarin door op de, met het vorige beleid, ingeslagen weg van het bevorderen van gelijke kansen. De gemeente kiest nu voor meer focus op vier actuele speerpunten die moeten bijdragen aan het beste Rotterdamse onderwijs.

Algemeen uitgangspunt

Het algemene uitgangspunt van het NROB is de schil om de school.

Vier speerpunten

Op een aantal vlakken kan de gemeente het verschil maken: daar waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is en daar waar de meeste meters moeten worden gemaakt. Dit zijn de vier speerpunten binnen het NROB:

Rotterdamse schoolbesturen

Er zijn 36 schoolbesturen actief in Rotterdam, een aantal besturen bieden onderwijs in meerdere sectoren aan.