Onderwijs in Rotterdam

In het Rotterdamse onderwijsbeleid voor de komende jaren is het uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor elk talent’. Met als doel dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.

Rotterdam is een stad van ontwikkeling, experimenteren en groei. Als onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het verminderen van schooluitval en het aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we fors in op de aanpak van het lerarentekort.

We hebben in de afgelopen jaren in Rotterdam een inhaalslag gemaakt met het verbeteren van het onderwijs. Dit is gelukt met dank aan iedereen die hier in het onderwijs werkt. Zo maken we samen het verschil in het leven van de Rotterdamse jeugd en bouwen we aan een zelfredzame generatie.

Rotterdamse onderwijs in cijfers

3-jarige Rotterdamse doelgroeppeuters die gebruik maken van VVE (extra aanbod spelen en leren) Aantal: 2.510 (Bron: https://onderzoek010.nl/dashboard/staat-van-het-onderwijs/het-jonge-kind/)

Rotterdamse schoolbesturen

Er zijn 36 schoolbesturen actief in Rotterdam, een aantal besturen bieden onderwijs in meerdere sectoren aan.