Extra’s voor leraren

Werken in het Rotterdamse onderwijs biedt voordelen, we noemen dat +R. Zo is er de Rotterdamse lerarenbeurs en de gratis Rotterdampas. Daarnaast is extra geld beschikbaar via de besturen voor bijvoorbeeld begeleiding van starters en vermindering van de werkdruk. In Rotterdam krijg je de ruimte. Ruimte om mee te denken over onderwijsbeleid, of je aan te sluiten bij een van de actieve onderwijsclubs. En ruimte om je eigen passie uit te leven, naast het onderwijs. De lerarenbeurs en de Rotterdampas verstrekt de gemeente Rotterdam rechtstreeks aan leraren. De subsidieregelingen verlopen via de besturen.

De Rotterdamse Lerarenbeurs
Met de Rotterdamse Lerarenbeurs krijgen professionals de ruimte om zich verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld een opleiding of cursus te volgen. Dit kan individueel of samen met collega’s. Deze investering moet wel een bijdrage leveren aan de bevordering van het directe leerproces van peuters, leerlingen of studenten.
De Rotterdamse Lerarenbeurs is voor onderwijsprofessionals die:
• in Rotterdam werken
• in hun werk direct bijdragen aan het bevorderen van het leerproces van peuters, leerlingen of studenten
• werken in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) met een vaste aanstelling van ten minste 0,5 fte of:
• werken in het primair, voortgezet, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs met een vaste aanstelling van ten minste 0,575 fte of:
• werken in het middelbaar beroepsonderwijs met een aanstelling van ten minste een half jaar.

Binnenkort vind je op deze pagina meer informatie over de aanvraag van de Rotterdamse Lerarenbeurs voor schooljaar 2020-2021 en hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar lerarenbeurs@rotterdam.nl.

Gratis Rotterdampas
Professionals in het Rotterdamse onderwijs krijgen een gratis Rotterdampas. Met de Rotterdampas kun je gratis of met korting meer dan 750 activiteiten doen in en om Rotterdam. Bij werkgevers (schoolbesturen, vve’s en mbo-instellingen) vragen wij gegevens op van medewerkers die voldoen aan de criteria om een gratis Rotterdampas te ontvangen. Het maakt niet uit of je een vast of een tijdelijk contract hebt. Wanneer je aan die criteria voldoet en jouw werkgever toestemming geeft om jouw gegevens aan ons te geven, ontvang je in februari een vouchercode op jouw huisadres. Hiermee kun je de pas aanvragen en/of verlengen (wanneer de pas al hebt).