Staat van het Rotterdamse onderwijs

Het dashboard Staat van het Rotterdams onderwijs laat de belangrijkste indicatoren zien waarmee de gemeente Rotterdam het onderwijs monitort. De cijfers gaan over leerlingen die in Rotterdam wonen en over onderwijsinstellingen in Rotterdam. Er zijn cijfers te vinden over het jonge kind, het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs en over voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim.

Waar vind ik de Staat van het onderwijs?

De Staat van het onderwijs is te vinden op de website onderzoek010.nl.

Een aantal gegevens zijn ook op gebieds- en buurtniveau te bekijken op onderzoek010.nl.

Daarnaast is er meer informatie over Rotterdamse scholen te vinden op de onderwijskaarten.