Rotterdamse aanpak lerarentekort

Het lerarentekort is een landelijk probleem. Het treft grote steden echter het hardst. Daarom heeft Rotterdam – onderwijsveld en gemeente samen – een eigen actieplan ontwikkeld. Werken in het onderwijs moet beter aansluiten op de behoeften van leerlingen en die van (toekomstig) medewerkers. Bovendien moet het aansluiten bij de huidige maatschappij en bij de uitdagingen van de toekomst. Dat is een brede maatschappelijke opdracht.

De Rotterdamse aanpak

In Rotterdam zetten we in op voordelen voor leraren, zoals de gratis Rotterdampas en de Rotterdamse lerarenbeurs. Daarnaast is extra geld beschikbaar via de besturen voor bijvoorbeeld begeleiding van starters en vermindering van de werkdruk. We spannen ons in om zij-instromers te werven voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. We stimuleren innovatie, zodat onderwijs beter en anders georganiseerd kan worden en opleidingen beter aansluiten bij het werkveld. Rotterdam heeft een aantal actieve groepen leraren die met elkaar werken aan professionalisering en innovatie, zoals MeetUp010 en Rotterdam Meestert.

7,5 miljoen euro
Het actieplan loopt tot 2022. Jaarlijks is 7,5 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen komen vanuit de gemeente, de rijksoverheid en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Meer weten?

Wil je meer weten over het Actieplan Leraren? Klik hier.