Onderwijs op afstand, ook voor peuters

Toen de peutergroepen tijdens de lockdowns moesten sluiten, bleek zo’n 50 procent van de ouders van peuteropvang Stichting GroeiBriljant behoefte te hebben om thuis iets met hun peuter te doen. Pedagogisch medewerker Nebahat Sungur vertelt hoe haar organisatie daarop inspeelde en hoe dat het aanbod voor ouders thuis, blijvend heeft veranderd.

Leuk extraatje

Nebahat: ‘We belden iedere week met alle ouders om te vragen hoe het met hen en hun peuter ging. Als we merkten dat ouders en kinderen het thuis erg moeilijk hadden, konden we onder bepaalde voorwaarden noodopvang aanbieden. Daarnaast hebben we voor iedere peuter een tasje gemaakt dat ouders konden ophalen of dat we langsbrachten. De inhoud was afgestemd op de ontwikkeling en interesse van iedere peuter. Met de spullen in het tasje konden ouders thuis met hun kind lezen, een spelletje doen of iets knutselen. Veel ouders zagen dat als een leuk extraatje dat ze waardeerden. Dat blijkt ook uit een enquête onder ouders die we in april hebben gedaan. Voor ons was het een kans om ouders thuis met hun peuter te laten zingen, kletsen, lezen en spelen. Ouders willen geen huiswerk, maar dus wel materiaal of ideeën om iets leuks te doen met hun peuter.’

Klaar voor het scherm

Het aanbod was niet alleen gericht op thuis. Er waren ook online sessies voor de peuters en hun ouders als die erbij wilden zijn. ‘Dit werd door veel ouders als positief ervaren. Vaak zaten ze al samen met hun peuter klaar voor het scherm om mee te doen. En de peuters reageerden enthousiast. Dan lieten ze spontaan hun speelgoed zien. Ons bereik was dan ook 80 tot 90 procent van onze peuters’, vertelt Nebahat. ‘Een enkele ouder deed niet mee uit privacyoverweging. Dan verzorgden we een individuele sessie. Voor ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn, deden we zo veel mogelijk voor en gebruikten we plaatjes en gebaren. Door de online bijeenkomsten hielden we de peuters letterlijk en figuurlijk in beeld.’

Lesson learned

Doordat zowel ouders als peuters zo goed reageerden op de online bijeenkomsten en de spullen die ze kregen om thuis mee te spelen, heeft Stichting GroeiBriljant er een standaardaanbod van gemaakt op basis van de thema’s van het voorschoolse educatieve programma. Nebahat: ‘Zo kunnen we peuters die langere tijd niet naar de peuteropvang kunnen komen op afstand toch begeleiden.’

Pedagogisch medewerker Nebahat Sungur van Stichting GroeiBriljant