Werken aan een ideale leeromgeving

Werken aan een ideale leeromgeving

Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd aan vernieuwing en verbetering van scholen?


De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hoe beter hun leeromgeving, des te beter leerlingen functioneren. Daarom spant de gemeente zich in de onderwijshuisvesting waar nodig te verbeteren. Zulke verbeteringen zijn voortdurend nodig. Scholen worden te klein of voldoen niet meer aan hedendaagse vereisten of zijn bouwkundig zo slecht geworden dat goed onderwijs er niet meer mogelijk is.

Om een beeld te krijgen van noodzakelijke maatregelen, heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met de verschillende schoolbesturen in de stad. Uit dat onderzoek kwam een lijst van 146 panden, waaraan iets moet gebeuren. Uit deze lijst van 146 panden is vervolgens een ‘top 50’ samengesteld. Dit zijn de 50 projecten die het hardst aan vernieuwing of verbetering toe zijn. Zij hebben de hoogste prioriteit en zijn daarom onderdeel geworden van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor scholen in Rotterdam.

Efficiënt en transparant

Het huidige college van burgemeester en wethouders nam bij zijn aantreden in 2014 een belangrijke beslissing. Het besloot 260 miljoen euro te investeren in de verbetering van schoolgebouwen. Een collegeperiode duurt vier jaar, daarom is het bedrag verdeeld in porties van 50 miljoen euro per jaar. Eerste vereiste is het beschikbare geld zo efficiënt en transparant mogelijk te besteden. Iedereen moet kunnen zien hoe en waaraan de gemeente het geld uitgeeft. De aanpak van de schoolgebouwen vindt plaats in nauw overleg met de schoolbesturen. De schoolbesturen maken voor elke school die vernieuwing behoeft eerst een business case. De volgende stap is dat gemeente de business case beoordeelt. Goedkeuring van de business case is het startsein voor de vernieuwingsoperatie. Een speciale aanvraag is niet meer nodig, omdat alle projecten waarom het gaat al deel uitmaken van het IHP.

De trein gaat rijden

Na het goedkeuren van de business case gaat de trein pas goed rijden. Er komt een voorbereidingskrediet voor de bouw, architecten gaan aan de slag om een ontwerp te maken, eerst een voorlopig ontwerp, daarna een definitief. Wanneer over het definitieve ontwerp overeenstemming bestaat, kan de bouw of renovatie beginnen. In de business case is al bij benadering vastgesteld hoeveel geld er met de ingreep gemoeid zal zijn. Op deze manier is inmiddels een flink aantal scholen vernieuwd. Er zijn nieuwe scholen gebouwd, andere zijn ingrijpend gerenoveerd. De onderstaande lijst laat zien wat er sinds 2014 aan verbetering en vernieuwing van scholen is gedaan. Het proces is nog lang niet klaar: voortdurend komen er nieuwe plannen bij, werken scholen aan business cases en staan er bouwactiviteiten of vernieuwingsoperaties op stapel. Uitgangspunt is en blijft dat de leerlingen onder ideale omstandigheden aan hun toekomst kunnen werken.