Gevarieerder voortgezet onderwijs Rotterdam-Zuid

Door intensieve samenwerking tussen drie grote schoolbesturen en met ondersteuning van de gemeente, is het onderwijs op Zuid over enkele jaren veelzijdiger en beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders. Bovendien kunnen leerlingen makkelijker doorstromen naar verschillende onderwijsniveaus. Er komt simpelweg meer plek voor meer leerlingen en huisvesting van scholen wordt verbeterd.

Drie clusters
Om deze ambitieuze plannen te realiseren, hebben de drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, veelzijdiger en toekomstbestendig wordt. Verder komen er drie clusters van onderwijs:

 • Stadionpark, rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion
 • Hart van Zuid, rond Ahoy en het Motorstraatgebied
 • Kop van Zuid/Katendrecht

Op elke locatie komen scholen die samenwerken en hun opleidingen op elkaar afstemmen. Hierdoor krijgt de jeugd van Rotterdam-Zuid een veelzijdiger aanbod aan opleidingen in hun eigen woonomgeving met volop kansen om door te stromen.

Plannen voor de komende jaren
Stadionpark
De volgende scholen met onder meer een sportprofiel verhuizen naar een nieuwe onderwijsvoorziening:

 • vmbo Veenoord en vakcollege Zuidrand vormen samen een vmbo basis/kader/gemengde leerweg-school
 • de Calvijnscholen Business School, de Zuidermavo en Vreewijk Lyceum vormen een mavo/havo/vwo-school

De scholen werken samen met elkaar en met de (sport)partners in het gebied. Stadionpark is een gebied in ontwikkeling rondom de Kuip, de sportcampus en het nieuwe Feyenoordstadion. Sport en bewegen staan er centraal. Daarnaast wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd.

Hart van Zuid
Het Zuiderpark College (vmbo, mavo) en het Montfort College (mavo, havo, vwo) werken samen met de scholen voor voortgezet onderwijs en mbo van andere besturen, die ook in deze buurt staan.

Kop van Zuid/Katendrecht

 • Hugo de Groot wordt een havo/vwo-school en verhuist naar de Kop van Zuid
 • Young Business School Rotterdam (waaronder het vrijeschoolonderwijs) breidt de vmbo/mavo-capaciteit uit
 • Rotterdams Vakcollege De Hef krijgt een mavo-afdeling

En verder

Hoogvliet en andere scholen
In Hoogvliet werken Penta Hoogvliet en Einstein Lyceum nauw samen. Met als doel dat jongeren uit Hoogvliet op alle niveaus voortgezet onderwijs kunnen volgen en er ook inhoudelijk een aantrekkelijk onderwijsaanbod ontstaat.

IJsselmonde
Palmentuin vmbo biedt per augustus 2020 een veelzijdig, nieuw onderwijsaanbod aan. Daarin is het bestaande On Stage-onderwijsprogramma aangevuld met Off Stage-vakken. Off Stage omvat vakken als decorbouw, licht- en geluidstechniek, grimeren, kostuumontwerp, evenementenorganisatie en catering. Dat programma wordt aangeboden onder de nieuwe schoolnaam PT010 – De Palmentuin voor Theater. De school werkt nauw samen met MT010 – De Mavo voor Theater, Islemunda, Podium van IJsselmonde en Jeugdtheater Hofplein.

In de wijken

 • Het Zuider Gymnasium is begin 2022 verhuisd naar het Poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis
 • Calvijn Juliana verhuist naar een ander schoolgebouw aan de Roerdomplaan

Met de andere voortgezet onderwijs-besturen op Zuid van de scholen Avicenna, Wartburg, De Passie en STC, wordt samengewerkt op het gebied van inhoud en profilering. Een goed voorbeeld hiervan is de Haven Havo. Deze opleiding biedt havoleerlingen de kans op een carrièrestart in en om de Rotterdamse haven. Dit is een samenwerking tussen Calvijn en het STC.

Aantrekkelijke onderwijskundige profielen en concepten
Voor ouders, scholen en werkgevers moet helder zijn wat de ene school ten opzichte van de andere school te bieden heeft. Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit aantrekkelijke onderwijskundige profielen en concepten, zoals Dalton- en vrijeschoolonderwijs, Business School, thuiswerkvrij onderwijs, een categoraal gymnasium en aanvullende lesprogramma’s in de richting van kunst en sport.

Sterk Techniek Onderwijs
Ook gaan alle vmbo-scholen en mbo’s samenwerken om het techniekonderwijs op Rotterdam-Zuid te vernieuwen en te verbeteren. Dat staat in het Regioplan Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam-Zuid. De samenwerking is erop gericht om de in- en doorstroom van leerlingen in de vmbo-techniekprofielen te vergroten, door:

 • het verbeteren van het imago van techniek
 • het verbeteren van de techniekfaciliteiten
 • het aantrekken en professionaliseren van voldoende bekwame docenten
 • het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Meer informatie over Techniek Onderwijs vind je hier.