Onderwijsresultaten 2020 en prioriteiten 2021

Het college presenteerde deze week de onderwijsresultaten van 2020 en de prioriteiten voor 2021. Met vierjarig onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’ werkt de gemeente sinds 2019 samen met het Rotterdamse onderwijs aan het verbeteren van de kansengelijkheid van leerlingen en studenten. Om zo alle jonge Rotterdammers het best mogelijke onderwijs te bieden en ervoor te zorgen dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Juist in deze tijd, waarin de coronacrisis verschillen tussen kinderen vergroot, is het extra belangrijk om te blijven investeren in goed onderwijs.

Een greep uit de resultaten

 • Ruim 230 zij-instromers staan in het basisonderwijs voor de klas. Hiervan zijn er 53 gestart in september 2020. Ruim 900 studenten zijn gestart met de PABO-opleiding.
 • Peuters uit gezinnen met schulden kunnen gratis gebruik maken van voorschools educatief aanbod.
 • De gemeente heeft met schoolbesturen van de basisscholen en de middelbare scholen afspraken gemaakt over een sterk, gevarieerd en aantrekkelijk aanbod aan scholen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 202-2023.
 • Alle onderwijssectoren in Rotterdam hebben samen het manifest ‘Scholen veilige oefenplaats voor burgerschap’ vastgesteld.
 • Samen met het onderwijsveld is het actieplan Veiligheid vastgesteld. Hiermee verbeteren we de sociale veiligheid op middelbare scholen en het mbo. Dit doen we onder andere door de inzet van jongerenwerkers in en rondom de school
 • Dagprogrammering is uitgebreid naar twee scholen buiten de Childeren’s Zone. Ruim 8.000 leerlingen op 33 basisscholen nemen nu deel.

Extra maatregelen tijdens de coronacrisis

 • Bijna 5.000 kinderen hadden een inspirerende, uitdagende en leerzame invulling van hun zomervakantie door Zomercampus010.
 • In samenwerking met Zadkine, Albeda, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, MKB-Rotterdam-Rijnmond en VNO- NCW is het Regio Actieplan Stages opgesteld om het stagetekort terug te dringen.
 • Zo’n 5.000 kinderen van ouders met een vitaal beroep en 1.200 kwetsbare kinderen gingen naar de noodopvang.
 • Dankzij donaties kon de gemeente 4.000 laptops en 400 wifi-hotspots schenken aan het Rotterdamse onderwijs voor thuisonderwijs.

Prioriteiten voor 2021

 • Gevolgen van kansenongelijkheid door corona beperken
 • Terugdringen lerarentekort
 • Verbeteren aansluiting onderwijs-jeugdhulp
 • Terugdringen van het stagetekort onder studenten
 • Burgerschap vast onderdeel van lessen
 • Meer kinderen naar de voorschool

Een uitgebreid overzicht van alle resultaten vind je in de voortgangsreportage Rotterdams Onderwijsbeleid 2020.

Een samenvatting van de resultaten en de prioriteiten voor 2021 vind je in deze infographic.