Ontwerp nieuwbouw Regenboogschool Shri Saraswatie gekozen

Architectenbureau Roos Ros heeft het winnende schetsontwerp ingediend voor nieuwbouw van de Regenboogschool Shri Saraswatie. Het ontwerp is gekozen uit verschillende voorstellen. De nieuwbouw komt aan de Schiedamseweg pal naast de nieuwe Bospolder Vos.

De Shri Saraswatie is één van de vijf basisscholen van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland. Deze school is nu gehuisvest aan de Blokmakerstraat in een pand uit 1922. Dit pand voldoet niet meer aan de eisen die nu worden gesteld aan schoolgebouwen. Bovendien is het te groot voor Shri Saraswatie met zo’n 200 leerlingen. Ook past het pand niet meer bij de onderwijsvisie van de school. Het is de bedoeling dat de basisschool in augustus 2022 naar de nieuwe locatie verhuist.

Hindoeïstische ontwerpfilosofie

Passend bij het gedachtengoed van de school, heeft het architectenbureau een ontwerp gemaakt dat is gebaseerd op de hindoeïstische ontwerpfilosofie Vastu Shastra. Hierbij staan het welzijn van mens en natuur centraal.

Impuls voor de wijk

Het nieuwe schoolgebouw zal niet alleen het onderwijs een kwaliteitsimpuls geven, maar ook de wijk Bospolder Tussendijken. Het realiseren van nieuwbouw voor de Shri Saraswatie school geeft de gemeente Rotterdam bovendien de mogelijkheid om de huidige Korfmakersstraat vanaf de kruising met de Schiedamseweg door te trekken richting het Dakpark. Hierdoor ontstaat een heldere doorgaande verbinding tussen BoTu en het Dakpark en op de langere termijn naar het nieuwe stadsdeel Merwe-Vierhavens.