Ontwerpteam scholencomplex Stadionpark bekend

De gemeente geeft het gebied Stadionpark tegenover stadion De Kuip een metamorfose. Onderdeel hiervan is de bouw van het Onderwijs- en Sportcluster (OSC) Stadionpark op Varkenoord, de oude sportvelden van Sportclub Feijenoord. De eerste stap hiervoor is gezet: het ontwerpteam is bekend.

‘BDG Architecten heeft de ontwerpwerpwedstrijd gewonnen van het complex met twee scholen en een sporthal’, vertelt projectmanager John Dols. ‘Dat gaan we de komende tijd met de gebruikers uitwerken.’ Behalve BDG Architecten gaat ook ingenieursbureau Deerns aan de slag met de installaties en Pieters Bouwtechniek met het constructiewerk. RROG  stedenbouw en landschap richt zich op de landschappelijke inrichting.

Convenant VO op Zuid
De komst van de scholen maakt deel uit van het Convenant VO op Zuid. De schoolbesturen BOOR, CVO, LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) en de gemeente Rotterdam werken via het convenant al een aantal jaren samen aan een betere spreiding en doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus op Zuid. Een ander belangrijk speerpunt uit dit convenant is het vergroten van de veelzijdigheid van het onderwijsaanbod. Coen Booster, opdrachtgever namens de gemeente: ‘Doel is het verbeteren van het voortgezet onderwijs op Zuid, meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van deze twee scholen van CVO en LMC-VO is één van de afspraken uit het convenant.’

Scholen met sportprofiel
Het scholencomplex komt naast de Sportcampus Noordoosthoek. CVO komt er met een mavo-/havo-/vwo-school en LMC-VO met een vmbo-school. Onderin het scholencomplex komt een sporthal van het Sportbedrijf Rotterdam. ‘De leerlingen worden gestimuleerd om te bewegen en gezond te eten. Het sportprofiel is in het hele ontwerp verwerkt’, aldus Booster. De sporthal is alleen van de zuidkant te zien. Dit komt door het hoogteverschil van 5 meter tussen de Coen Moulijnweg en de sportvelden. Projectmanager Dols: ‘Hierdoor zie je op de Coen Moulijnweg alleen de ingang van de hal.’

Ontwerp voldoet aan alle eisen
Het ontwerp voldoet aan de strengste energie- en milieueisen. Er is veel aandacht voor klimaatadaptatie, passieve koeling en toekomstig gebruik, via een grote mate van flexibiliteit in de constructie en in de installaties. Dols: ‘Net zoals bij alle scholen in Rotterdam geldt ook hier dat de scholen voldoen aan het Programma van Eisen van Frisse Scholen. Goede ventilatie is hier een belangrijk onderdeel van. Nieuw is dat er, vanwege de coronapandemie, in het ontwerp ook rekening is gehouden met speciale looproutes.’

Grote fietsenstalling
Onderin het scholencomplex komt niet alleen een sporthal, er komt ook een fietsenstalling, met een capaciteit van 1.700 plekken. Opdrachtgever Booster: “Straks krijgen 1.700 kinderen les in het OSC Stadionpark. Velen van hen zullen op de fiets naar school komen. Medewerkers die met de auto komen kunnen die in de parkeergarage naast het scholencomplex parkeren.’

Planning
Met de bouw van de scholen en de sporthal gaat het eerste project op de Varkenoord-locatie van start. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2022 begint en twee jaar later kan worden afgerond. De gemeente is al begonnen met het selecteren van een aannemer.