Onverminderde inzet op aanpak lerarentekort, ondanks lichte daling

Uit de cijfers van het landelijke onderzoek naar het lerarentekort blijkt dat Rotterdam als enige grote stad een lichte daling in het lerarentekort laat zien waar de tekorten in de overige grote steden verder oplopen. “Dat is een positieve ontwikkeling, maar we zijn er nog lang niet. Één op de tien klassen in Rotterdam heeft niet de leraar die het verdient, en dat is zorgelijk”, aldus onderwijswethouder Said Kasmi die onverminderd blijft inzetten op de Rotterdamse aanpak van het lerarentekort

Cijfers tekorten

Het totale landelijke gemiddelde van de tekorten onder leraren bedraagt ca. 9700 fte, ten opzichte van 9100 fte in oktober vorig jaar. Het gaat daarbij om het totaal van openstaande vacatures en verborgen tekorten. Verborgen tekorten zijn bijvoorbeeld de inzet van onbevoegde leraren of het samenvoegen van groepen. Binnen de grote steden zijn de tekorten gestegen, met uitzondering van Rotterdam. In Rotterdam is een lichte daling gemeten van 13% in oktober 2021 (518 fte) naar 11,8% (443 fte) in oktober 2022.

Inspelen op de behoefte

Het landelijke lerarentekort blijft zorgelijk. Ook in Rotterdam. Daarom voert Rotterdam, samen met de andere grote steden (G5), een stevige lobby bij het ministerie van OCW. Gemeente Rotterdam werkt daarnaast nauw samen met de Rotterdamse schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen, om het lerarentekort in Rotterdam aan te pakken. Dit doen we vanuit convenant Slim Organiseren en het actieplan Rotterdamse aanpak Lerarentekort met verschillende maatregelen.

Zo werken we aan het verhogen van de instroom van onderwijzend personeel door bijvoorbeeld het werven van zij-instromers. Het behouden van zittende leraren door het verlagen van de werkdruk. Ook zetten we in op goede begeleiding van startende leraren en het binden van leraren aan de stad.  Dit doen we door het beschikbaar stellen van de Rotterdampas en de Lerarenbeurs. Daarnaast verlenen we subsidie voor het anders organiseren van het onderwijs. Dit maakt het mogelijk om meer ondersteuners, vakleerkrachten en onderwijskundigen in te zetten.

Met deze aanpak proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van zittende en potentiële leraren. Naast bovengenoemde maatregelen zijn er voorrangsregelingen, waarbij leraren met voorrang woonruimte kunnen huren. Met Stadswonen is er een pilot voor studenten aan de lerarenopleiding en pabo eenmalig een woning aangeboden krijgen. En er zijn verschillende betaalde leer/werktrajecten naar het Rotterdamse onderwijs voor zij-instromers met een hbo-diploma en carrièreswitchers met werkervaring.