Terug naar masterplan
Interview met Drs. Arie van Tilborg, Chief Disruption Officer Grafisch Lyceum Rotterdam

Op technologisch vlak kunnen de plannen voor 2030 ons niet ver genoeg gaan.

“Als ik mij nu kan laten invriezen zodat ik over dertig jaar kan zien hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld, dan doe ik dat meteen. In mijn werk komt passion and purpose perfect samen.” Als tiener vond Arie van Tilborg, Chief Disruption Officer aan het Grafisch Lyceum Rotterdam, al dat het beter kon. “Soms hoor je mensen zeggen: ‘als kind wist ik niet beter dus maakte de technologische beperking niet uit.’ Ik wist ook niet beter maar het maakte mij zeker uit. Ik ben blij dat ik nu in een positie ben waarin ik verandering kan teweegbrengen.”

Zijn functie is een van de voorbeelden van hoe het Grafisch Lyceum Rotterdam in technologische vooruitgang investeert. Doordat Van Tilborg zich niet bezig hoeft te houden met de handelingen van alledag, is hij permanent op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden om aan die vooruitgang te voldoen.

“Op technologisch vlak kunnen de plannen voor 2030 ons niet ver genoeg gaan. We moeten inzetten op succesvolle studenten in een zich exponentieel snel ontwikkelende hightech omgeving en ons afvragen hoe wij met behulp van die ontwikkelingen beter maatwerk onderwijs kunnen leveren.”

Het Grafisch Lyceum Rotterdam leidt op voor beroepen die nog niet bestaan. Het zijn ‘next professions’ in een ‘next economy’ waarvoor ‘next education’ nodig is. Een van de belangrijkste vaardigheden hierin is: jezelf blijven ontwikkelen. “Een leven lang leren werkt alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent.” Volgens Van Tilburg is het huidige onderwijs hier nog niet op ingericht. Zo zal een groot gedeelte ervan, zoals klassikaal lesgeven, verdwijnen en wordt de school een plek voor samenwerken, ontmoeten, coachen en begeleiden.

In 2013 is het Grafisch Lyceum Rotterdam hiermee begonnen. Het gebouw is gestript en opnieuw ingericht. De leerlingen hebben eigen werkplekken en zien de school als thuisbasis terwijl zij online leren. “Een aantal jaar geleden hadden wij er moeite mee om leerlingen binnen te houden. Sinds wij ons onderwijs aan het vernieuwen zijn, is het andersom. We gaan om zeven uur ‘s ochtends open en om acht uur ‘s avonds dicht en eigenlijk is dat nog niet genoeg. Soms kan het niet anders en moeten we dicht. Tot frustratie van de studenten. Hier proberen we continu op in te spelen. Want waarom houden we eigenlijk vast aan die lange zomervakantie?”

De fysieke verbouwing was het makkelijke gedeelte. Veel moeilijker is het implementeren van een nieuwe manier van werken. “Gebouwen zijn makkelijker dan mensen. Onze volgende stap is een onderwijsplatform waar wij alle activiteiten digitaal aanbieden met de inzet van big data analyses, robots en artificial intelligence. Het is niet meer van deze tijd om iedere week de draad van een les op te pakken. Ik vond dat vroeger ook irritant. Was ik gemotiveerd, ging de bel, moest ik een week wachten.”

Op het onderwijsplatform krijgen studenten maatwerk dat aansluit bij hun individuele talenten. ‘Doing digital’ wordt ‘being digital’. “Het digitale moet in onze genen komen. Als wij ons onderwijs niet radicaal veranderen, halen de techbedrijven ons in. Waarom zouden onderwijsinstellingen geen excellerende bedrijven kunnen worden? We moeten zelf initiatief nemen, fouten durven maken en ons realiseren dat het nooit af is.

 ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.’ Deze quote van Pippi Langkous geeft mooi weer welke houding wij onszelf en onze studenten willen meegeven. Om een excellerend bedrijf te worden, moeten we goed presteren op het gebied van sociale en technologische innovatie. Onderwijsinstellingen hebben de expertise en de ontmoetingsplekken. Met die combinatie bereiken we veel.”